Telefonliste

Telefonnummer til alle ansatte ved Kreftregisteret.
Kreftregisteret

Kreftregisteret

Leder: Giske Ursin
Direktør
22 92 87 01 / 990 11 452

Administrasjonsavdelingen

Leder: Egil Engen
Administrasjon og HR
22 92 88 31 / 913 90 011

Nestleder: Ingvil Gjelsvik
Administrasjon og HR
22 92 87 38

Elisabeth Jakobsen
Spesialrådgiver/ kommunikasjon
22 92 87 15 / 906 93 521

Emil Lahlum
Rådgiver
22 92 89 05

Grethe Breie
Rådgiver
22 92 88 03

Gunther Zerener
Rådgiver/ webmaster
22 92 88 29

Hilde Kvammen Olav
Spesialrådgiver/ jurist
22 92 87 24

Kjetil Kopperud
Ekstern konsulent 
22 92 89 17

Marianne Fismen
Spesialrådgiver/ økonomi
22 92 89 38

Mariola Anna Gruszczynska
Sekretær
22 92 87 28

Martine Staib
Rådgiver/ Lønn og personal
22 92 88 23

Nann Larsen
Rådgiver, arkiv
22 92 88 15

Ragnhild Flingtorp
Rådgiver
22 92 87 22

Tor Johnsen
Spesialrådgiver/ drift
22 92 87 42 / 958 80 485
Forskningsavdelingen

Forskningsavdelingen

 

Kristina Kjærheim
Overlege
22 92 88 77

Cecilie Bucher-Johannessen
Forskningsassistent
22 92 89 03

Elina Vinberg
Rådgiver
22 92 88 01

Gunvor Aasbø
Postdoktor
22 92 89 19

Hanne Stensheim
Postdoktor
22 92 88 94

Line Solhaug
Førstekonsulent
22 92 89 12

Margrethe Sitek Meo
Spesialkonsulent
22 92 88 50

Sinan Ugûr Umu
Postdoktor
22 92 89 06

Tone Eggen (konst. leder forskningsstøtte)
Rådgiver
22 92 88 10Gruppe for etiologisk forskning

Konst. leder: Espen Enerly 
Forsker 
22 92 88 00 

Bettina Kulle Andreassen
Forsker
22 92 88 82

Cassie Trewin
Stipendiat/ ikke ansatt
22 92 88 90

Jan Ivar Martinsen
Spesialrådgiver
22 92 87 98

 

Kristina Kymre
Forskningsassistent
22 92 87 82

Linda Vos
Rådgiver
22 92 87 63

 

Ronnie Babigumira
Rådgiver
22 92 88 08

Steinar Tretli
Forsker
22 92 87 84

Svein Hansen
Lege
22 92 87 88

Tom Grotmol (konst. leder)
Overlege
22 92 87 29

Tom K Grimsrud
Forsker, overlege
22 92 88 52

Trine Rounge
Forsker
22 92 87 34

Trude Eid Robsahm
Forsker
22 92 87 32HPV

Leder: Mari Nygård
Overlege
22 92 88 51

Bo Terning Hansen
Forsker
22 92 87 39

 
 
 

Inger Sophie Berger
Rådgiver
22 92 87 67

Kristina Stormo Gjøtterud
Forskningsassistent
22 92 88 25

Madleen Orumaa
Forskningsassistent
22 92 88 24

Maarit Leinonen
Postdoktor
22 92 88 64

Suzanne Campbell
Rådgiver
22 92 88 11

 Janus

Leder: Hilde Langseth (permisjon)
Forsker
22 92 87 31

Marianne Lauritzen
Rådgiver
22 92 88 16

Konst. leder: Randi Elin Gislefoss
Forsker
22 92 87 85

Tove Slyngstad
Spesialkonsulent
22 92 88 33Registeravdelingen

Registeravdelingen

Leder: Bjørn Møller
Fagavdelingsleder/ Forsker
22 92 88 63

Nestleder: Tom Børge Johannesen
Nestleder fagavdeling/ Overlege
22 92 87 16

Lena Holmstrøm
Spesialrådgiver
22 92 87 11Datautleveringsenheten

Leder: Bjørn Møller
Fagavdelingsleder/ Forsker
22 92 88 63

 

Haakon Helland
Spesialkonsulent/Rådgiver
22 92 89 04

Johanne Gulbrandsen
Rådgiver
22 92 88 68Forskningsseksjonen

Leder: Bjørn Møller
Fagavdelingsleder/ Forsker
22 92 88 63

Bjarte Aagnes
Spesialrådgiver
22 92 87 97

Huidong Tian
Rådgiver
22 92 87 57

 

Inger Kristin Larsen
Forsker
22 92 87 37

Kirsti Vik Hjerkind
Postdok
22 92 87 75

 

 

Melanie-Birte Shultz
Spesialkonsulent, timelønnet
 

Olaf Johan Hartmann-Johnsen
Stipendiat/ ikke ansatt
22 92 88 83

Sophie D. Fosså
Forsker/ Pensjonistvilkår
 

Stein Aaserud
Rådgiver
22 92 88 04

Tor Åge Myklebust
Rådgiver
22 92 87 02

 

Yngvar Nilssen
Rådgiver
22 92 87 03Medisinsk faggruppe

Leder: Tom Børge Johannesen
Nestleder fagavdeling/ Overlege
22 92 87 16

Bernt Ly
Pensjonert lege, ikke ansatt
 

Christine Mellem
Overlege
22 92 87 30

Finn Wesenberg
Forsker/ ikke ansatt
 

Grete Kjølberg
Rådgiver
22 92 87 93

Rolf Kåresen
Pensjonert lege, ikke ansatt
 

Rune Kvåle
Postdok og Forsker/bistilling
22 92 88 54

Torbjørn Paulsen
Forsker/ ikke ansatt
 

Trond-Eirik Strand
Forsker/ bistilling
22 92 87 54Data inn Enheten

Leder: Siri Larønningen
Spesialrådgiver
22 92 87 14

Anna Skog
Rådgiver
22 92 89 18

Kristin Eik
Rådgiver
22 92 87 64

Liv Marit Rønning Dørum
Rådgiver
22 92 87 18

Marianne Brenn Jerm
Rådgiver
22 92 87 70Registerseksjonen

Leder: Ann Helen Seglem
Seksjonsleder/ spesialrådgiver
22 92 87 13

Monica Silva
Nestleder/ Spesialrådgiver
22 92 87 06

Trine Lise Lindvik
Sekretær
22 92 88 69Gastrointestinalkreft

Ingunn Aune
Førstekonsulent
22 92 88 44

Ingunn Herredsvela
Spesialkonsulent
22 92 88 56

Ingvild Berger Stange
Førstekonsulent
22 92 87 74

Kristin Oterholt Knutsen
Spesialkonsulent
22 92 87 05

Siv Elisabeth O. Frøland
Spesialkonsulent (Gruppeansvarlig/ KRA GI-ØV)
22 92 88 35Bryst- og gynekologisk kreft

Aksana Vanantsevich Owren
Førstekonsulent
22 92 88 36

Angelika Tysvær
Konsulent
22 92 87 59

Inger Berit Skaaret
Førstekonsulent
22 92 87 72

Kirsti Grape
Konsulent
22 92 88 46

Kjersti Østby
Spesialkonsulent (KRA Brystkreft)
22 92 88 32

Marianne Dahl
Konsulent
22 92 88 65

Marte Nyløvold Haneborg
Konsulent
22 92 88 71

Torhild Lane
Rådgiver
22 92 88 39

Øystein Lund Carlsen
Spesialkonsulent (KRA Gyn)
22 92 88 30Hud-, prostata- og urologisk kreft

Hilde Hedemann Brenn
Spesialkonsulent (Gruppeansvarlig/ KRA Føflekkreft)
22 92 88 27

Inga Hatle
Førstekonsulent
22 92 88 73

Ingrid Forberg
Førstekonsulent
22 92 87 68

Kim Lund Nilsen
Førstekonsulent (KRA Prostata)
22 92 87 92

Silje Spinnangr Olsen
Konsulent
22 92 88 48

Solfrid Nymoen
Førstekonsulent
22 92 87 41

Tanja Nygård
Konsulent
22 92 88 43

Ylva Gjelsvik
Rådgiver
22 92 87 08Leukemi, lymfom, sarkom og kreft i lunge, sentralnervesystem og øre-nese-halsregionen 

Solveig Hansen
Spesialkonsulent (Gruppeansvarlig)
22 92 87 21

Aina Helen Dahlen
Konsulent (KRA Barnekreft)
22 92 88 62

Ida Holmseth Heien
Konsulent
22 92 88 45

Lise Enerstvedt
Spesialkonsulent
22 92 87 36

Liv Karin Thyssell
Spesialkonsulent
22 92 87 56

Tonje Kristiansen
Spesialkonsulent (KRA lunge)
22 92 88 14

Tonje Veronika Antonsen
Konsulent
22 92 88 61

Registerinformatikkavdelingen

Registerinformatikkavdelingen

Leder: Jan Franz Nygård
Avdelingsleder
22 92 87 10

Nestleder: Frank Rønning
Avdelingsnestleder/ Spesialrådgiver
22 92 87 07Meldingsutvikling/ Regelverk/ Kodebok/ Statistikk

Leder: Linn Anita Dahl
Gruppeleder/ Spesialrådgiver
22 92 87 20

Andreas Sørstrøm
Spesialkonsulent
22 92 88 41

Ingunn Bjørhovde
Rådgiver
22 92 87 61

Martin Steinland Myhren 
Spesialkonsulent
22 92 87 99

Mette Bergmann 
Rådgiver
22 92 87 58Screening- Utvikling Screening - Eksterne tjenester

Leder: Kristin Hoel Brenden
Gruppeleder/ Spesialrådgiver
22 92 87 19

 

Caroline Skudal 
Rådgiver
22 92 88 06

Helge Øystein Medbøen
Rådgiver
22 92 87 53

 

SpesialK - Utvikling Registerløsninger

Leder: Therese Hüber
Gruppeleder/ Spesialrådgiver
22 92 88 59

Gintaras Pikelis
Rådgiver
22 92 89 00

Jan Ottar Lingjærde
Rådgiver
22 92 87 55

Magnus Tranum
Rådgiver
22 92 87 27

Svein Erling Tysvær
Rådgiver
22 92 88 92

Thomas Schwitalla
Rådgiver
22 92 89 14

Tormod Eriksen
Rådgiver
22 92 87 52

Vladyslav Magdin
Rådgiver
22 92 88 26Systemadministrasjon, Infrastruktur og Nettverkssikkerhet (SIN)

Leder: Frank Rønning
Avdelingsnestleder/ Spesialrådgiver
22 92 87 07

Cheron Stephen
Rådgiver
22 92 88 42

Geir Danielsen
Rådgiver
22 92 87 90

Håkan Olofsson
Rådgiver
22 92 87 73

Leif Magne Finstad
Rådgiver
22 92 87 43

Muhammad Anwar Ul-Haq Islam
Rådgiver
22 92 87 46

Steinar Auensen
Rådgiver
22 92 87 25

Steinar Hansen
Rådgiver
22 92 88 55Tarmscreeningseksjonen

Colorectalscreeningseksjonen

Leder: Øyvind Holme 
 
22 92 89 28

Anita Jørgensen
Spesialrådgiver
22 92 87 44

Anna Schult
Stipendiat
22 92 87 94

 

 

Edoardo Botteri
Forsker
22 92 87 80

Erik Natvig
Rådgiver
22 92 89 20

Geir Hoff
Forsker/ bistilling
22 92 88 91

Kristin Ranheim Randel
Stipendiat, ikke ansatt
22 92 88 89

Markus Knudsen
Stipendiat, ikke ansatt
22 92 88 88

Paula Berstad
Forsker
22 92 87 35

Stine Langbråten
Førstekonsulent/Planlegger
22 92 89 10

Livmorhalsseksjonen

Livmorhalsseksjonen

Leder: Ameli Tropé
Leder livmorhalsprogrammet
22 92 87 23

Birgit Engesæter
Rådgiver
22 92 87 04

Gry Baadstrand Skare
Spesialrådgiver
22 92 88 47

Philip Castle
Forsker, timelønnet
22 92 87 36

Randi Waage
Rådgiver
22 92 87 71

 
Mammografiseksjonen

Mammografiseksjonen

Leder: Solveig Hofvind
Programleder
22 92 88 28

Anne Kathrin Olsen Ertzaas
Spesialrådgiver
22 92 87 51

Cecilie Løbak Hestmann
Rådgiver
22 92 87 96

Gunhild Mangerud
Rådgiver
22 92 87 62

Kaitlyn Tsuruda
 
22 92 89 07

Kristin Pedersen 
 
22 92 88 87

Marie Lilleborge
Postdoktor
22 92 89 11

Morten Olsen
Spesialkonsulent
22 92 88 60

Nataliia Moshina
Stipendiat
22 92 87 77

Sameer Bhargava
Stipendiat
22 92 89 09

Silje Sagstad
Forskningsassistent
22 92 88 38

Sofie Sebuødegård 
Spesialkonsulent
22 92 88 22

Wenche Melby
Førstekonsulent
22 92 88 40

Åsne Sørlien Holen
Førstekonsulent
22 92 87 60