Telefonliste

Telefonnummer til alle ansatte ved Kreftregisteret.
Kreftregisteret

Kreftregisteret

Leder: Giske Ursin Direktør 22 92 87 01 / 990 11 452Administrasjonsavdelingen

Leder: Egil Engen Leder Administrasjon og HR 22 92 88 31 / 913 90 011
Elisabeth Jakobsen Spesialrådgiver/ kommunikasjon 22 92 87 15 / 906 93 521
Emil Lahlum Rådgiver 22 92 89 05
Grethe Breie Rådgiver 22 92 88 03
Gunvor Heradstveit Spesialrådgiver/ økonomi 22 92 87 83
Hilde Kvammen Olav Spesialrådgiver/ jurist 22 92 87 24
Ingvil Gjelsvik Nestleder Administrasjon og HR 22 92 87 38
Martine Staib Spesialkonsulent/ Lønn og personal 22 92 88 23Drifts- og dokumentasjonsseksjonen

Leder: Tor Johnsen Seksjonsleder 22 92 87 42 / 958 80 485
Gunther Zerener Rådgiver/ webmaster 22 92 88 29
Mariola Anna Gruszczynska Sekretær 22 92 87 28
Nann Larsen Rådgiver, arkiv 22 92 88 15
Ulf Bliksrud Sekretær 22 92 88 67Forskningsavdelingen

Forskningsavdelingen

Leder: Elisabete Weiderpass Vainio Avdelingsleder/ Overlege 22 92 88 09
Nestleder: Kristina Kjærheim Nestleder fagavdeling/ Overlege 22 92 88 77
Anniken Lund Forskningsassistent 22 92 87 76
Cecilie Bucher-Johannessen Forskningsassistent 22 92 89 03
Elina Vinberg Forskningsassistent 22 92 88 01
Hanne Stensheim Postdok 22 92 88 94
Margrethe Sitek Meo Spesialkonsulent 22 92 88 50
Olav Willumsen Haugå   22 92 89 01
Tone Eggen Rådgiver 22 92 88 10Gruppe for etiologisk forskning

Leder: Elisabete Weiderpass Vainio Avdelingsleder/ Overlege 22 92 88 09
Bettina Kulle Andreassen Forsker 22 92 88 82
Cassie Trewin Stipendiat/ ikke ansatt 22 92 88 90
Jan Ivar Martinsen Spesialrådgiver 22 92 87 98
Jo Stenehjem Postdok 22 92 87 86
Kristina Kymre Forskningsassistent 22 92 87 82
Linda Vos Rådgiver 22 92 87 63
Merete Ellingjord-Dale Postdok 22 92 87 17
Odd Aalen Forsker  
Ronnie Babigumira Rådgiver 22 92 88 08
Steinar Tretli Forsker 22 92 87 84
Svein Hansen Lege 22 92 87 88
Tom Grotmol Overlege 22 92 87 29
Tom Kristian Grimsrud Overlege 22 92 88 52
Tor Haldorsen Forsker 22 92 88 07
Trine Rounge Forsker 22 92 87 34
Trude Eid Robsahm Forsker 22 92 87 32HPV

Leder: Mari Nygård Overlege 22 92 88 51
Bo Terning Hansen Forsker 22 92 87 39
Espen Enerly Forsker 22 92 88 00
Inger Louise Bones Spesialkonsulent/Rådgiver  
Inger Sophie Berger Rådgiver 22 92 87 67
Kristina Stormo Gjøtterud Forskningsassistent 22 92 88 25
Madleen Orumaa Forskningsassistent 22 92 88 24
Maarit Leinonen   22 92 88 64
Suzanne Campbell Rådgiver 22 92 88 11
Tomás Ruiz-López Postdok 22 92 87 89Janus

Leder: Hilde Langseth Forsker 22 92 87 31
Marianne Lauritzen Rådgiver 22 92 88 16
Randi Elin Gislefoss Forsker 22 92 87 85
Tove Slyngstad Spesialkonsulent 22 92 88 33Registeravdelingen

Registeravdelingen

Leder: Bjørn Møller Fagavdelingsleder/ Forsker 22 92 88 63
Nestleder: Tom Børge Johannesen Nestleder fagavdeling/ Overlege 22 92 87 16
Kirsti Vik Hjerkind Postdok 22 92 87 75
Lena Holmstrøm Spesialrådgiver 22 92 87 11Datautleveringsenheten

Leder: Bjørn Møller Fagavdelingsleder/ Forsker 22 92 88 63
Edrun Andrea Schnell Rådgiver 22 92 88 13
Haakon Helland   22 92 89 04
Johanne Gulbrandsen Rådgiver 22 92 88 68Forskningsseksjonen

Leder: Bjørn Møller Fagavdelingsleder/ Forsker 22 92 88 63
Bjarte Aagnes Spesialrådgiver 22 92 87 97
Huidong Tian Rådgiver 22 92 87 57
Håvard Thøgersen Stipendiat 22 92 88 95
Inger Kristin Larsen Forsker 22 92 87 37
Linn Merete Åsli Stipendiat 22 92 87 91
Marte Myhre Reigstad Stipendiat/ ikke ansatt 22 92 88 84
Melanie-Birte Shultz Spesialkonsulent, timelønnet  
Olaf Johan Hartmann-Johnsen Stipendiat/ ikke ansatt 22 92 88 83
Sophie D. Fosså Forsker/ Pensjonistvilkår  
Stein Aaserud Rådgiver 22 92 88 04
Tor Åge Myklebust Rådgiver 22 92 87 02
Witold Szczesny Stipendiat, ikke ansatt 22 92 88 86
Yngvar Nilssen Rådgiver 22 92 87 03Medisinsk faggruppe

Leder: Tom Børge Johannesen Nestleder fagavdeling/ Overlege 22 92 87 16
Bernt Ly Pensjonert lege, ikke ansatt  
Christine Mellem Overlege 22 92 87 30
Finn Wesenberg Forsker/ ikke ansatt  
Grete Kjølberg Rådgiver 22 92 87 93
Rolf Kåresen Pensjonert lege, ikke ansatt  
Rune Kvåle Postdok og Forsker/bistilling 22 92 88 54
Torbjørn Paulsen Forsker/ ikke ansatt  
Trond-Eirik Strand Forsker/ bistilling 22 92 87 54Data inn Enheten

Leder: Siri Larønningen Spesialrådgiver 22 92 87 14
Kristin Eik Rådgiver 22 92 87 64
Liv Marit Rønning Dørum Rådgiver 22 92 87 18
Marianne Brenn Jerm Rådgiver 22 92 87 70Registerseksjonen

Leder: Ann Helen Seglem Seksjonsleder/ spesialrådgiver 22 92 87 13
Monica Johansen Nestleder/ Spesialrådgiver 22 92 87 06
Trine Lise Lindvik Sekretær 22 92 88 69Gastrointestinalkreft

Ingunn Aune Førstekonsulent 22 92 88 44
Ingunn Herredsvela Spesialkonsulent 22 92 88 56
Ingvild Berger Stange Førstekonsulent 22 92 87 74
Kristin Oterholt Knutsen Spesialkonsulent 22 92 87 05
Siv Elisabeth O. Frøland Spesialkonsulent (Gruppeansvarlig/ KRA GI-ØV) 22 92 88 35Bryst- og gynekologisk kreft

Aksana Vanantsevich Owren Førstekonsulent 22 92 88 36
Angelika Tysvær Konsulent 22 92 87 59
Inger Berit Skaaret Førstekonsulent 22 92 87 72
Kirsti Grape Konsulent 22 92 88 46
Kjersti Østby Rådgiver (KRA Brystkreft) 22 92 88 32
Marianne Dahl Konsulent 22 92 88 65
Marte Nyløvold Haneborg Konsulent 22 92 88 71
Torhild Lane Spesialkonsulent (Gruppeansvarlig) 22 92 88 39
Øystein Lund Carlsen Spesialkonsulent (KRA Gyn) 22 92 88 30Hud-, prostata- og urologisk kreft

Hilde Hedemann Brenn Spesialkonsulent (Gruppeansvarlig/ KRA Føflekkreft) 22 92 88 27
Inga Hatle Førstekonsulent 22 92 88 73
Ingrid Forberg Førstekonsulent 22 92 87 68
Kim Lund Nilsen Førstekonsulent (KRA Prostata) 22 92 87 92
Silje Spinnangr Olsen Konsulent 22 92 88 48
Solfrid Nymoen Førstekonsulent 22 92 87 41
Tanja Nygård Konsulent 22 92 88 43
Ylva Gjelsvik Rådgiver 22 92 87 08Leukemi, lymfom, sarkom og kreft i lunge, sentralnervesystem og øre-nese-halsregionen 

Solveig Hansen Spesialkonsulent (Gruppeansvarlig) 22 92 87 21
Aina Helen Dahlen Konsulent (KRA Barnekreft) 22 92 88 62
Ida Holmseth Heien Konsulent 22 92 88 45
Linn Beate Skard Førstekonsulent 22 92 88 37
Lise Enerstvedt Spesialkonsulent 22 92 87 36
Liv Karin Thyssell Spesialkonsulent 22 92 87 56
Tonje Kristiansen Spesialkonsulent (KRA lunge) 22 92 88 14
Tonje Veronika Antonsen Konsulent 22 92 88 61Registerinformatikkavdelingen

Registerinformatikkavdelingen

Leder: Jan Franz Nygård Avdelingsleder 22 92 87 10
Nestleder: Frank Rønning  Avdelingsnestleder/ Spesialrådgiver 22 92 87 07
Basit Ahmed Khan Rådgiver 22 92 87 45Meldingsutvikling/ Regelverk/ Kodebok/ Statistikk

Andreas Sørstrøm Spesialkonsulent 22 92 88 41
Ingunn Bjørhovde Rådgiver 22 92 87 61
Linn Anita Dahl Gruppeleder/ Spesialrådgiver 22 92 87 20
Martin Steinland Myhren  Spesialkonsulent 22 92 87 99
Mette Bergmann  Rådgiver 22 92 87 58Screening- Utvikling Screening - Eksterne tjenester

Björn Eklund Rådgiver 22 92 88 21
Caroline Skudal  Rådgiver 22 92 88 06
Helge Øystein Medbøen Rådgiver 22 92 87 53
Kristin Hoel Brenden Gruppeleder/ Spesialrådgiver 22 92 87 19SpesialK - Utvikling Registerløsninger

Gintaras Pikelis Rådgiver 22 92 89 00
Jan Ottar Lingjærde Rådgiver 22 92 87 55
Magnus Tranum Rådgiver 22 92 87 27
Svein Erling Tysvær Rådgiver  
Therese Hüber Gruppeleder/ Spesialrådgiver 22 92 88 59
Tormod Eriksen Rådgiver 22 92 87 52
Vladyslav Magdin Rådgiver 22 92 88 26Systemadministrasjon, Infrastruktur og Nettverkssikkerhet (SIN)

Leder: Frank Rønning  Avdelingsnestleder/ Spesialrådgiver 22 92 87 07
Cheron Stephen Rådgiver 22 92 88 42
Geir Danielsen Rådgiver 22 92 87 90
Håkan Olofsson Rådgiver 22 92 87 73
Leif Magne Finstad Rådgiver 22 92 87 43
Muhammad Anwar Ul-Haq Islam Rådgiver 22 92 87 46
Steinar Auensen Rådgiver 22 92 87 25
Steinar Hansen Rådgiver 22 92 88 55
Colorectalscreeningprosjektet

Colorectalscreeningseksjonen

Leder: Anita Jørgensen  Spesialrådgiver 22 92 87 44
     
Anna Schult stipendiat 22 92 87 94
Benedicte Kirkøen Stipendiat 22 92 87 49
Benedicte Sofie Eilertsen Rådgiver 22 92 89 17
Bjørge Sæther  Rådgiver 22 92 88 58
Edoardo Botteri  Forsker 22 92 87 80
Geir Hoff  Forsker/ bistilling 22 92 88 91
Kristin Ranheim Randel Stipendiat, ikke ansatt 22 92 88 89
Markus Knudsen  Stipendiat, ikke ansatt 22 92 88 88
Paula Berstad  Forsker 22 92 87 35
Stine Langbråten  Førstekonsulent/Planlegger 22 92 89 10
Livmorhalsseksjonen

Livmorhalsseksjonen

Leder: Ameli Tropé Leder livmorhalsprogrammet 22 92 87 23
Birgit Engesæter Rådgiver 22 92 87 04
Gry Baadstrand Skare Spesialrådgiver 22 92 88 47
Ingrid Mørk Molund Forskningsassistent 22 92 87 78
Philip Castle Forsker, timelønnet  
Randi Waage Rådgiver 22 92 87 71
Stefan Lönnberg Forsker 22 92 8 712
Trude Andreassen Stipendiat 22 92 87 40
Mammografiseksjonen

Mammografiseksjonen

Leder: Solveig Hofvind Programleder 22 92 88 28
Anne Kathrin Olsen Ertzaas Spesialrådgiver 22 92 87 51
Cecilie Løbak Hestmann Rådgiver 22 92 87 96
Gunhild Mangerud Rådgiver 22 92 87 62
Jan Husebye Rådgiver/pensjonistvilkår  
Kaitlyn Tsuruda   22 92 89 07
Marie Lilleborge Postdoktor 22 92 89 11
Morten Olsen Spesialkonsulent 22 92 88 60
Nataliia Moshina Stipendiat 22 92 87 77
Ragnhild Flingtorp Rådgiver 22 92 87 22
Sameer Bhargava Stipendiat 22 92 89 09
Silje Sagstad Forskningsassistent 22 92 88 38
Sofie Sebuødegård Spesialkonsulent 22 92 88 22
Wenche Melby Førstekonsulent 22 92 88 40
Åsne Sørlien Holen Førstekonsulent 22 92 87 60