Utlevering av statistikk og data fra Kreftregisteret

Kreftregisteret plikter å levere ut data etter søknad i henhold til kreftregisterforskriftens kapitel 3.

Sist oppdatert 15.05.2018
Siden er under bearbeiding

Kreftregisteret plikter å levere ut data etter søknad i henhold til kreftregisterforskriftens kapitel 3.

Nærmere informasjon om hvilke data som utleveres og tillatelser som kreves finnes på våre nettsider under datautlevering.