Spørsmål omkring personvern eller dine rettigheter

Kontaktinformasjon knyttet til personvern finner du her

Spørsmål omkring personvern eller dine rettigheter etter personopplysningsloven, kan rettes til:

Kreftregisteret, tlf. Tlf.: 22 45 13 00 eller e-post: kreftregisteret@kreftregisteret.no. Merk e-posten "personvern".   

Vi oppfordrer deg til ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger til oss på e-post men sende disse i lukket brevsending.