Personvernombud

Personvernombudsordningen er en frivilling ordning administrert av Datatilsynet.

Om ordningen med personvernombud

Personvernombudsordningen er en frivilling ordning administrert av Datatilsynet.

Et personvernombud er en ressursperson som styrker virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern. Personvernombudet skal være egnet til å vurdere om behandlingsansvarlig overholder reglene i personopplysningsloven.

Les om ordningen på Datatilsynet sine websider  

Personvernombud for forskning og kvalitetssikring ved Kreftregisteret

Kreftregisteret har inngått avtale med Oslo universitetssykehus HF om å benytte Tor Åsmund Martinsen som Personvernombud for sin forskning og kvalitetssikringsvirksomhet.

Les mer om personvernombudet på Oslo Universitetssykehus sine internettsider