Personvernombud

Personvernombudsordningen er en frivilling ordning administrert av Datatilsynet.

Om ordningen med personvernombud

Personvernombudsordningen er en frivilling ordning administrert av Datatilsynet.

Et personvernombud er en ressursperson som styrker virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern. Personvernombudet skal være egnet til å vurdere om behandlingsansvarlig overholder reglene i personopplysningsloven.

Les om ordningen på Datatilsynet sine websider  

Personvernombud for forskning og kvalitetssikring ved Kreftregisteret

Kreftregisteret er en enhet under FHI, og dersom du ønsker å kontakte personvernombudet kan du sende en e-post til personvernombud@fhi.no, ringe 53 20 40 82 eller sende brev til Personvernombudet, Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen, 0213 Oslo. 

Les mer om personvernombudet på FHI sine internettsider.