Vil du bruke din IKT-kompetanse til å bidra til å bekjempe kreftsykdommer, en av våre store helseutfordringer?

Kreftregisteret satser på egenutviklede IKT-løsninger for å håndtere informasjon om krefttilfeller og til å drifte de nasjonale screeningprogrammene. IKT-løsningene driftes av Kreftregisteret i et hybrid miljø med både eget datasenter og skytjenester.

Vi utvikler og moderniserer kontinuerlig løsningene slik at Kreftregisteret kan drive innhenting, bearbeiding, monitorering, analyse og presentasjon av kreftdata på best mulig måte. 

Avdeling for registerinformatikk har over 30 medarbeidere som har en fin kombinasjon av kompetanse på utvikling, nettverk, sikkerhet og arkitektur. Vi samarbeider tett med de øvrige fagavdelingene på Kreftregisteret, i tillegg til andre IKT-miljøer både nasjonalt og internasjonalt. Sammen utvikler og drifter vi brukervennlige, effektive og sikre systemer. Som medarbeider hos oss vil du få være med på å forme fremtidige IKT-løsninger på helseregisterfeltet sammen med høyt kvalifiserte og engasjerte kolleger.

 Nå er vi inne i en tid hvor vi stadig får nye og spennende oppdrag og er derfor ute etter flere gode medarbeidere.

(1) JAVA-Utvikler(e)
Vi ser etter deg som:

 • Er en dyktig Java-utvikler
 • Har solide samarbeidsevner og liker å arbeide i team med smidig utviklingsmetodikk 
 • Lager systemer som begeistrer våre brukere
 • Liker å sette deg inn i ny teknologi og metodikk og å introdusere dem for kolleger
 • Jobber kontinuerlig for å forbedre egen kompetanse

 

Teknologi og verktøy: 
Vår utviklingsplattform er Java, og vi ønsker deg som har kunnskap og erfaring med flere av de følgende teknologiene: 

 • React og Redux – eller Angular
 • ECMAScript og TypeScript 
 • Spring Boot 
 • Maven
 • Camel
 • Hibernate
 • Jenkins 
 • Containerteknologier
 • API-utvikling
 • SQL
 • Git eller GitLab
 • Jira og Confluence

 

Arbeidsoppgaver: 

 • Utvikling og programmering
 • Gjennomføring av test-aktiviteter
 • Oppfølging og kvalitetssikring av all dokumentasjon for sine fagområder inkludert utviklings- og driftsdokumentasjon
 • Være en solid diskusjonspartner for arkitekter, designere og andre utviklere

 

(2) FRONT-END Utvikler
Vi ser etter deg som:

 • Har øye for design og smidige brukergrensesnitt
 • Har evne til å sette seg inn i ny teknologi og komplekse problemstillinger
 • Liker å videreutvikle deg selv i tillegg til å dele av egen kompetanse
 • Har solide samarbeidsevner

 

Teknologi og verktøy:   

 • JavaScript og rammeverk som f.eks Vaadin, Angular, Java FX, Redux, CSS, HTML og React 
 • Automatisert bygging, testing og produksjonssetting av integrerte løsninger, med f.eks. Docker, Bitbucket og Jenkins

 

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikling og programmering
 • Gjennomføring av test-aktiviteter
 • Oppfølging og kvalitetssikring av all dokumentasjon for sine fagområder inkludert utviklings- og driftsdokumentasjon
 • Være en solid diskusjonspartner for arkitekter, designere, utviklere og sluttbrukere 

 

(3) IT-Rådgiver til Sikkerhet, Infrastruktur og Nettverk 
Vi ser etter deg som: 

 • Har meget god kunnskap om Linux OS for både standard og unike serveroppsett med tanke på sikkerhet, skalerbarhet og tilgjengelighetH
 • Har god kjennskap til DevOps-prinsipper
 • Har god kunnskap om containerteknologier, reversed proxy, API-gateways, API og DBMS i Linux miljøer
 • Erfaring med sertifikat løsninger (PKI, MS CA) og/eller 2-faktor løsninger for høyere sikkerhet
 • Erfaring med applikasjonssikkerhet og å gjøre validerings sjekking av utførte endringer
 • Erfaring med sikkerhetstiltak og implementasjon på server og klient 
 • Har kjennskap til feilsøking og drift på lag-3
 • Har kjennskap til teknologier som VPN og SSL/TLS VPN
 • Har erfaring med feilsøking og rask håndtering av ulike situasjoner
 • Kan programmere og lese litt kode (som for eksempel Python, Bash og Powershell)

Teknologi og verktøy:     

 • Linux- og Windows-servere
 • Virtualisering på VmWare

Arbeidsoppgaver:  

 • Være med på å utarbeide server-, nettverk- og sikkerhetsløsninger samt drift og videreutvikling på disse løsningene. 
 • Feilsøking på server-, nettverk- og applikasjonsnivå
 • Testing av sikkerhetsnivå og bistå i utarbeidelse av løsningsdesign og risikovurderinger 

 

(4) Datavarehus-spesialist 
Vi ser etter deg som: 

 • Har erfaring med datavarehusarkitektur
 • Vil jobbe med datamodellering og integrasjon av ulike datasystemer og -kilder 
 • Har kompetanse på tilgangsstyring, sikkerhet og logging
 • Har kjennskap til datavirtualisering og data lakes
 • Vil være med å tilrettelegge kreftdata for statistikk og kreftforskning 

 

Teknologi og verktøy: 

 • BI-verktøy som f eks Power BI, Jaspersoft 
 • ETL-verktøy som f eks Talend, SSIS, Informatica 
 • Databaseteknologier; SQL, NoSQL 

Arbeidsoppgaver: 

 • Delta i datavarehusprosjekter, inkludert behovskartlegging, målbilde, design, implementering, test, utrulling og opplæring 
 • Drive frem løsningsdesign 
 • Design og utvikling av rapporter og analysemodeller 
 

(5) Scientific developer for SmartMed prosjektet 
Vi ser etter deg som: 

 • Har praktisk erfaring med å bygge og teste distribuerte applikasjoner 
 • Har en sterk lidenskap for block chain-teknologier

 

Teknologi og verktøy:

 • Hyperledger Fabric og Sawtooth
 • Go -utvikling / Ethereum
 • Kubernetes / Docker 
 • Prometheus / Graffana

 

Arbeidsoppgaver:

 • Samarbeid med ledende forskningsinstitusjoner i Norge for å møte behovene til Kreftregisteret og SMARTMED-prosjektet
 • Bygge egnede rammeverk for overvåking og varsling, smarte kontrakter og infrastruktur
 • Utvikle Go-baserte smarte kontrakter og applikasjoner med div block chain-teknologier
 • Dokumentere design og implementering.
 • Gjennomføre testing (stress, ytelse, enhet og integrering) 

 

 

Felles for alle vi søker: 
Som medarbeider hos Kreftregisteret vil du få muligheten til å være med på å sørge for trygge helsetjenester av høy kvalitet i Norge. Du vil få utfordrende og varierte oppgaver og gode muligheter for faglig utvikling. 

Vi ser etter deg som: 

 • Har solide samarbeidsevner og trives i team
 • Har erfaring med smidig utviklingsmetodikk
 • Har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner
 • Snakker flytende engelsk eller norsk, eller annet skandinavisk språk 

 

Vi får tilbakemelding på at vi har et sterkt engasjerende faglig arbeidsmiljø, og et sosialt godt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å kunne legge til rette for en god balanse mellom arbeid og fritid, og har fleksibel arbeidstid og mulighet for arbeid hjemmefra.


Vi vurderer om du er personlig egnet gjennom intervjuer og referanser.

Du vil få fast stilling, med prøvetid 6 måneder. Medlemskap i OUS HF sin pensjonskasse, som Kreftregisteret er organisert under. Lønn etter avtale.

 

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Webcruiter, husk å spesifisere hvilken av stillingene du søker.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, med mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring.