Statistiker til kvalitetsregistrene

Til vår Analyse- og forskningsseksjon på Registeravdelingen søkes Statistiker (Rådgiver) 100% fast stilling.

Publisert 12.04.2019

Kreftregisteret har kvalitetsregistre for åtte ulike kreftformer. Registrene inneholder detaljert informasjon om utredning, behandling og oppfølging av kreftpasienter. Formålet med registrene er å bidra til å styrke kvaliteten på den helsehjelpen som gis. Kreftregisteret samarbeider tett med nasjonale kliniske miljø.

Vi søker nå etter statistiker, gjerne nyutdannet eller med noen års erfaring, som skal analysere data fra kvalitetsregistrene. En viktig oppgave vil være å utarbeide kvalitetsindikatorer til bruk i rapportering til behandlingsinstitusjoner.

Du vil også være med på å planlegge design og analyser av registerbaserte forskningsprosjekter.

Du må ha:
•    utdanning i matematisk statistikk på universitets/høgskolenivå
•    minimum godkjent mastergrad ved tiltredelse

Du bør ha:
•    gode kunnskaper om ett eller flere statistiske verktøy, fortrinnsvis R eller Stata
•    god skriftlig og muntlig formuleringsevne, på norsk og engelsk

Vi ønsker oss søkere med:
•    gode analytiske ferdigheter
•    evne til selvstendig og systematisk arbeid  
•    evne til å tilegne deg ny kunnskap og nye ferdigheter
•    gode samarbeidsevner
•    evne til kreativ tenkning og problemløsning

Personlig egnethet vektlegges og bedømmes gjennom intervjuer og referanser.
Kreftregisteret er en arbeidsplass som vektlegger teamarbeid og personlig initiativ.

I denne stillingen vil du jobbe tett med andre statistikere i en engasjert gruppe, og du vil få utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig og sosialt godt arbeidsmiljø.

Lønn kr. 540 – 600.000 per år, avhengig av kvalifikasjoner.

Fleksibel arbeidstid. Prøvetid 6 mnd. Medlemskap i helseforetakets pensjonskasse.

Kontaktpersoner ved Kreftregisteret:
Avdelingsleder Bjørn Møller, tlf. 22 45 13 00, bjorn.moller@kreftregisteret.no, Nestleder ved Analyse og forskningsseksjonen Inger Kristin Larsen, tlf. 22 92 87 37, inger.kristin.larsen@kreftregisteret.no
Nestleder HR og Administrasjon Ingvil Gjelsvik, tlf. 41512738, ingvil.gjelsvik@kreftregisteret.no

Søknad med CV og aktuelle vedlegg (helst i samlet pdf-fil) sendes til kreftregisteret@kreftregisteret.no, eller: Kreftregisteret, Postboks 5313 Majorstua, 0304 OSLO, og må være oss i hende innen 5. mai 2019.