Statistiker til forskningsavdelingen

Til Forskningsavdelingen vår søker vi etter Rådgiver (Statistiker) 100% fast stilling.

Publisert: 12.04.2019

Forskning er et av Kreftregisterets hovedmål og vår forskning er basert på populasjonsbasert kreftregistrering, screening, biobanker, samt kobling til andre register og studier.

På Kreftregisteret utfører vi epidemiologisk forskning av høy internasjonal standard innenfor områdene årsaker til kreft, screening mot kreft og utredning og behandling av kreft. Forskning på vår avdeling strekker seg derfor fra prosjekter innen molekylær epidemiologi og pharmacoepidemiologi til klassisk deskriptiv og klinisk kreftepidemiologi.

Forskningsavdelingen består i dag av ca 40 medarbeidere, både forskere og forskningsstøtte som arbeider med ulike prosjekter innenfor epidemiologisk kreftforskning.

Vi søker etter deg som kan bistå våre forskere med design av planlagte studier og statistisk analyse av data. Du vil samarbeide med og bistå andre forskere i planleggingen og gjennomføringen av ulike prosjekter.

Du må ha følgende kompetanse og erfaring:

 • Utdanning i statistikk eller biostatistikk på universitet/høgskolenivå, minimum mastergradsnivå
 • God innsikt i statistiske metoder
 • Arbeidserfaring som statistiker eller forsker
 • Gode datakunnskaper og erfaring med statistiske analyseprogrammer som f.eks. R eller Stata.

Vi ser videre etter deg som har:

 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Gode analytiske ferdigheter
 • Gode språkkunnskaper i engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig

Av egenskaper bør du ha:

 • Evne til selvstendig, strukturert, effektivt og resultatorientert arbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • Motivasjon og evne til å tilegne deg ny kunnskap og nye ferdigheter
 • Evne til kreativ tenkning og problemløsning
 • Nysgjerrig og interessert i forskning


Personlig egnethet vektlegges og vurderes gjennom intervjuer og referanser.

Kreftregisteret er en arbeidsplass som vektlegger teamarbeid og personlig initiativ.

Stillingen gir mulighet til å jobbe med forskere som er i første rekke nasjonalt og internasjonalt innen kreftepidemiologi. For riktig person ligger det også muligheter til rette for å kunne arbeide selvstendig med utvikling av egne idéer, i tråd med vår forskningsstrategi.

Som medarbeider hos oss vil du få muligheten til å bidra til Kreftregisterets visjon – å bekjempe kreft og de utfordringene sykdommen medfører. Du vil få utfordrende og varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig utvikling, i et sterkt og engasjert fagmiljø.

Prøvetid er 6 måneder, og det er medlemskap i helseforetakets pensjonskasse.

Lønn 560 – 620.000 avhengig av kvalifikasjoner.

Kontaktpersoner ved Kreftregisteret:
For faglige spørsmål, kontakt:
Bettina Kulle Andreassen
Tlf: 478 03 207
B.K.Andreassen@kreftregisteret.no

For spørsmål vedrørende ansettelsesprosessen, kontakt
HR v/Ingvil Gjelsvik
Tlf: 415 12 738
ingvil.gjelsvik@kreftegisteret.no

Søknad med CV og aktuelle vedlegg sendes til kreftregisteret@kreftregisteret.no, og den må være oss i hende innen 5 mai 2019.