Rådgiver/spesialrådgiver IKT

Vil du bruke din IT-kompetanse til å bidra til å bekjempe kreft, en av våre store helseutfordringer? Kreftregisteret forsterker sin IKT-satsning og søker flere dyktige medarbeidere

Kreftregisteret satser på egenutviklede IKT-løsninger for å håndtere informasjon om krefttilfeller i Norge. Vi utvikler og moderniserer kontinuerlig løsninger for innhenting, bearbeiding, analyse og presentasjon av kreftdata, og står selv for operativ drift og infrastruktur. Vi samarbeider tett med de øvrige fagavdelingene på Krefregisteret og andre IKT-miljøer både nasjonalt og internasjonalt, for å utvikle brukervennlige og effektive systemer. Som medarbeider i Registerinformatikkavdelingen vil du, sammen med 28 høyt kvalifiserte kollegaer, få være med på å forme morgendagens IKT-løsninger på helseregisterfeltet. Hos oss får du utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig og sosialt godt arbeidsmiljø.

Arkitekt (rådgiver/spesialrådgiver)

Vi ønsker deg med TOGAF sertifisering eller tilsvarende, og minst tre års erfaring som IT-arkitekt, løsningsarkitekt e.l. for å overse helheten i systemporteføljen. Det er en fordel med programmeringsbakgrunn, helst innen Java. Du bør være godt kjent med å designe nye applikasjoner, distribuerte systemer, service orientert utvikling, og være god på å utarbeide dokumentasjon. Det settes svært høye krav til informasjonssikkerhet og du bør ha inngående kjennskap til personvern, ulike typer av autentisering/autoriseringsløsninger (AD, OIDC, OAUTH), og gjerne erfaring med API Gateways. Kreftregisteret er data-drevet, og inngående kjennskap til relasjonsdatabaser er nødvendig. Erfaring fra IKT på helseområdet (HL7, FIHR etc) er et klart pluss. 

Utviklere (rådgiver)

Vi er på jakt etter 1-2 utviklere som ønsker å forbedre egne ferdigheter og bidra til videreutvikle IKT-systemer for registerfeltet og kreftbehandling for kreftpasienter. Du vil inngå i utviklerteam på 4 til 8 utviklere, og være med på flere utfordrende prosjekter hvor du kan ta ulike roller. Du liker å lære nye ting, jobber kontinuerlig for å forbedre egen kompetanse, og ønsker å introdusere ny teknologi og metode.  Vi ønsker oss utviklere som kan bidra til gode brukeropplevelser (UX) og som også har øye for brukervennlige grensesnitt. Koden din er lett å forstå, og sammenstilles enkelt med dine medarbeideres kode. Vår utviklingsplattform er Java, men vi har legacy-systemer utviklet i eldre programmeringsspråk. Vi er spesielt ute etter deg som liker å jobbe med front-end. Har du i tillegg erfaring innenfor testing, er det et stort pluss.

Nettverk- og sikkerhetsrådgiver

Vi søker etter deg som har kompetanse og erfaring innen systemadministrasjon, drift og vedlikehold av sikkerhetsmekanismer i nettverk og på serversystemer (windows- og linux server, Palo Alto/Cisco m.m.), lag-2 og lag-3 nettverksdrift og diagnostikk. I tillegg ønskes grunnleggende forståelse av virtualiseringsteknologi basert på Wmware både på server og klient (VDI).
Oppgavene vil være både utfordrende og varierte, og du vil bidra til systemadministrasjon, drift og vedlikehold av sikkerhetsløsninger, både på serverplattformer og på nettverksinfrastrukturen. Videre ønsker vi at du er med på å utvikle og forvalte målbilder, referansearkitekturer og veikart for sikkerhetsarkitektur, gi faglig støtte og råd innen informasjonssikkerhet til operasjonell- og strategisk ledelse, herunder kvalitetssikre løsningsarkitektur med tanke på etterlevelse av sikkerhetskrav.
Du har god teknisk forståelse og kunnskaper innenfor infrastruktursikkerhet (herunder nettverkssikkerhet), applikasjonssikkerhet, skysikkerhet, GDPR, sikkerhetstesting, sikkerhetsovervåking- og analyse. Det er en fordel med erfaring fra sikkerhetsvurderinger (RoS-analyser). Sikkerhets- og arkitektursertifisering f. eks. ISO-27xxx, CISA, TOGAF eller lignende er en fordel, men ikke noe krav for stillingen

Av personlige egenskaper ser vi etter deg som:

  • Er analytisk, forstår virksomhetens behov og finner smidige løsninger
  • Stiller høye krav til kvalitet
  • Snakker flytende engelsk, samt norsk eller annet skandinavisk språk
  • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Strukturert og ryddig
  • Selvgående, men arbeider også godt i team

Du må ha utdanning på hovedfags-/mastergrad-nivå innen IT (mange års relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet)
Personlig egnethet vurderes gjennom intervjuer og referanser.

Vi tilbyr

Som medarbeider hos oss vil du få muligheten til å være med å sørge for trygge helsetjenester av høy kvalitet i Norge. Du vil få utfordrende og varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig utvikling, i et sterkt og engasjert fagmiljø.
Alle stillinger er faste, med prøvetid på 6 måneder, og det er medlemskap i helseforetakets pensjonskasse. Vi er opptatt av å legge til rette for en god balanse mellom jobb og fritid. Vi har fleksibel arbeidstid og det vil kunne være mulighet for noe arbeid hjemmefra.
Lønn etter avtale, avhengig av erfaring og kompetanse.