Rådgiver Nettverk og sikkerhet

Vil du bruke din IT-kompetanse til å bidra til innsatsen mot kreft, en av våre store helseutfordringer?  Engasjement til 31.12.2020, med mulighet for forlengelse

Vår seksjon for sikkerhet og infrastruktur er organisert under avdeling for Registerinformatikk, og består av 8 gode kollegaer med et bredt ansvar for både operativ drift og utvikling av våre systemer, og infrastrukturen i virksomheten. Vi trenger nå en ny medarbeider på laget, og søker etter deg som har erfaring med sikkerhetsrådgiving og arkitektur, men gjerne også har utviklererfaring og kompetanse.


Oppgavene vil være både utfordrende og varierte, og består blant annet av å:

 • Bidra til systemadministrasjon, drift og vedlikehold av sikkerhetsløsninger, både på serverplatformer og på nettverksinfrastrukturen
 • Utvikle og forvalte målbilder, referansearkitekturer og veikart for sikkerhetsarkitektur
 • Kommunisere målbilder og arkitekturkrav til brukere, prosjekter og leverandører
 • Utvikle, eller bidra til utvikling og/eller testing av administrative systemer i Kreftregisteret
 • Gi faglig støtte og råd innen informasjonssikkerhet til operasjonell- og strategisk ledelse, herunder holde seg oppdatert på Normen for informasjonssikkerhet i helsesektoren
 • Gi faglig støtte, råd og retningslinjer innen informasjonssikkerhet til prosjekter og endringsaktiviteter, herunder kvalitetssikre løsningsarkitektur med tanke på etterlevelse av sikkerhetskrav
 • Delta i tverrgående fora som fagperson innen informasjonssikkerhet
 • Oppfølging av sikkerhetskrav i anskaffelser

Du må ha følgende kompetanse og erfaring: 

 • Utdanning på hovedfags-/mastergrad-nivå innen IT (mange års arbeidserfaring kan kompensere for masternivå)
 • Relevant erfaring innen systemadministrasjon, drift og vedlikehold av sikkerhetsmekanismer i nettverk og på serversystemer (windows- og linux server, Palo Alto/Cisco m.m.)
 • God teknisk forståelse og kunnskaper innenfor ett eller flere områder: infrastruktursikkerhet (herunder nettverkssikkerhet), applikasjonssikkerhet, skysikkerhet, GDPR, sikkerhetstesting, sikkerhetsovervåking- og analyse. 
 • Erfaring med å gjennomføre sikkerhetsvurderinger (RoS-analyser)
 • Snakke flytende engelsk, norsk eller annet skandinavisk språk
 • Være personlig egnet

Du bør ha følgende kompetanse og erfaring: 

 • Erfaring med utarbeidelse og forvaltning av informasjonssikkerhetssystemer (ISM), sikkerhetsstyring, etterlevelse, informasjonssikkerhetsarkitekturer og sikkerhetsprinsipper. Kunnskap om GDPR og hvilke konsekvenser det har for utvikling av IT-løsninger er ønskelig
 • God kunnskap om lag-2 og lag-3 nettverksdrift og diagnostikk, herunder ruting, pakkefiltrering, og segmentering/VLAN. I tillegg ønskes grunnleggende forståelse av virtualiseringsteknologi basert på VMware både på server og klient (VDI)
 • Kjennskap til Normen for informasjonssikkerhet i helsesektoren
 • Sikkerhets- og arkitektursertifisering f. eks. ISO-27xxx, CISA, TOGAF eller lignende er en fordel, men ikke noe krav for stillingen

 Av personlige egenskaper ser vi etter deg som:

 • Er analytisk sterk
 • Har solide samarbeidsevner
 • Har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner

Personlig egnethet vurderes gjennom intervjuer og referanser.
Som medarbeider hos oss vil du få muligheten til å være med å sørge sikre helsetjenester i Norge, og vil å få verdifull innsikt i prosesser innen helsesektoren. Du vil få utfordrende og varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig utvikling, i et sterkt og engasjert fagmiljø.
Prøvetid er 6 måneder, og det er medlemskap i helseforetakets pensjonskasse.
Lønn 550 – 650.000 avhengig av kvalifikasjoner.

Kontaktpersoner ved Kreftregisteret: 

For faglige spørsmål, kontakt: gruppeleder Systemadministrasjon, Infrastruktur og Nettverkssikkerhet
Frank Rønning
tlf: +47 957 32 130
frank.ronning@kreftregisteret.no

For spørsmål vedrørende ansettelsesprosessen, kontakt 
HR v/Ingvil Gjelsvik
tlf: 415 12 738
ingvil.gjelsvik@kreftegisteret.no

Søknad med CV og aktuelle vedlegg sendes til kreftregisteret@kreftregisteret.no, og den må være oss i hende 4. april