Postdoktor innen tarmkreftscreening

Engasjement 100 % stilling, varighet 2 år. Stillingen er knyttet til tarmscreeningseksjonen ved Kreftregisteret

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil bidra i et forskningsprosjekt for å kartlegge årsaker til manglende deltagelse i screening mot tarmkreft. Hovedoppgaven vil være å analysere data fra 140,000 personer som har vært invitert til en randomisert studie av to screeningmetoder mot tarmkreft i et pilotprosjekt på tarmscreening i Vestre Viken og Østfold. Data fra pilotprosjektet vil bli sammenstilt med informasjon fra andre offentlige registre (Kreftregisteret, Reseptregisteret, Norsk pasientregister og SSB). Et sammenslått datasett fra disse registrene er allerede klart, og alle godkjenninger er innhentet. Postdoktorkandidaten kan dermed starte analysearbeidet umiddelbart. Formålet med prosjektet er å undersøke årsakene til manglende deltagelse i screeningprogram for tarmkreft, inkludert sosio-demografisk status, etnisitet, reiseavstand samt fysisk og psykisk helse. Kunnskapen fra prosjektet vil brukes til utvikling av et nasjonalt program for tarmscreening som skal starte i 2020. Prosjektet gjennomføres ved Kreftregisteret.

Søkere må

 • Ha fullført doktorgrad, innen relevant fagfelt (f. eks. epidemiologi, statistikk, helsefag, biologi, medisin)
 • Ha solid metodekompetanse i epidemiologi og erfaring med bruk av ulike statistiske metoder og programvare
 • Ha kompetanse i arbeid med store datasett
 • Være personlig egnet

Vi ønsker oss søkere med

 • Erfaring fra arbeid med befolkningsstudier og bruk av sosio-demografiske variabler
 • Motivasjon for å jobbe med problemstillinger innen kreftscreening
 • Erfaring fra arbeid i team
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne, norsk og engelsk
 • Evne til selvstendig og systematisk arbeid
 • Gode analytiske ferdigheter
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

Muligheter for faglig utvikling i et sterkt forskningsmiljø og et trivelig arbeidsmiljø.

Fleksibel arbeidstid.

Prøvetid 6 mnd.

Medlemskap i helseforetakets pensjonskasse. 

Avlønning etter helseforetakets satser, begynnerlønn kr. 537 000.