Java-utvikler til nytt screeningprogram mot tarmkreft

Vil du bruke din IKT-kompetanse til å bidra til å bekjempe tarmkreft, en av våre store helseutfordringer?
Sist oppdatert: 05.08.2020

Kreftregisteret søker dyktig Java-utvikler til etablering av nytt nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft

Kreftregisteret satser på egenutviklede IKT-løsninger for å håndtere informasjon om krefttilfeller og til å drifte de nasjonale screeningprogrammene.

IKT-løsningene driftes av Kreftregisteret i et hybrid-miljø med både eget datasenter og skytjenester.

Vi utvikler og moderniserer kontinuerlig løsninger slik at Kreftregisteret kan drive innhenting, bearbeiding, analyse og presentasjon av kreftdata, og står selv for operativ drift og infrastruktur.

Per i dag er vi en gruppe på 30 utviklere og IKT-rådgivere som samarbeider tett med de øvrige fagavdelingene på Kreftregisteret, og andre IKT-miljøer både nasjonalt og internasjonalt, for å sikre brukervennlige, effektive og sikre systemer.

Som medarbeider i Registerinformatikkavdelingen vil du sammen med høyt kvalifiserte og engasjerte kolleger få være med på å forme fremtidige IKT-løsninger på helseregisterfeltet. Vi kan tilby deg utfordrende oppgaver i et faglig og sosialt godt arbeidsmiljø.

Søk på stillingen her

Arbeidsoppgaver

Kreftregisteret har fått ansvar for invitasjoner til og kvalitetssikring av det planlagte nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft, som skal rulles ut fra 2021.

En del av oppdraget er å utvikle en helt ny IKT-løsning som er integrert med andre systemer, samt en nettleserbasert front.

Vi er på jakt etter deg som ønsker å være med på vår testdrevne utvikling av den nye løsningen.

Du vil bli en del av et smidig utviklingsteam som vil bestå av 3–5 utviklere i tillegg til løsnings- og sikkerhetsarkitekter, produkteier og scrum-leder.

Når løsningen er satt i drift, vil du få en sentral rolle i videreutviklingen, men du vil også bli en del av andre utviklingsprosjekter innenfor registerfeltet.

Kvalifikasjoner

Du liker å lære nye ting, jobber kontinuerlig for å forbedre egen kompetanse, og ønsker gjerne å introdusere ny teknologi og metode.

Vi vil ha utviklere som vil være med på å lage brukeropplevelser og tjenester som både begeistrer og er robuste.

Koden din er lett å forstå, og sammenstilles enkelt med andres kode. Har du i tillegg erfaring innen datamodellering, er dette et stort pluss.

Vi ser etter deg som er analytisk sterk og som har gode kommunikasjons –og samarbeidsevner.

Du må kunne snakke flytende norsk eller annet skandinavisk språk, og engelsk.

Teknologi og verktøy som benyttes (ved utvikling av den nye løsningen):

 • React og Redux – eller Angular
 • ECMAScript og TypeScript
 • Java 11
 • Spring Boot
 • Maven
 • Jenkins
 • Microsoft SQL Server
 • Git og GitLab
 • Jira
 • Confluence
 • .NET / C#

Du må ha utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarendeinnen IKT (flere års relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet).

Vi vurderer om du er personlig egnet gjennom intervjuer og referanser.

Ettersom situasjonen fortsatt er uklar i Norge mhp Covid-19, er det en fordel at du er bosatt i, og befinner deg i Norge.

Vi tilbyr

Som medarbeider hos Kreftregisteret vil du få muligheten til å være med på å sørge for trygge helsetjenester av høy kvalitet i Norge.

Du vil få utfordrende og varierte oppgaver og gode muligheter for faglig utvikling.

Vi får tilbakemelding på at vi har et sterkt engasjerende faglig arbeidsmiljø, og også et sosialt godt arbeidsmiljø. Videre er vi opptatt av å kunne legge til rette for en god balanse mellom arbeid og fritid, og har fleksibel arbeidstid og mulighet for noe arbeid hjemmefra.

Du vil få fast stilling, med prøvetid 6 måneder. Medlemskap i OUS HF sin pensjonskasse, som Kreftregisteret er organisert under. Lønn etter avtale.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Webcruiter.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, med mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring.

Søk på stillingen her