Kreftregisterets styre

1. januar 2016 ble et nytt styre oppnevnt. Kjell Magne Tveit leder styret, og han gikk inn i styret våren 2018. Alle helseregionene i landet er representert i Kreftregisterets styre.

Sist oppdatert: 24.10.2018

Kreftregisterets styre

 

Kjell Magne Tveit
Styreleder
Oslo Universitetssykehus

(Foto: Helsedirektoratet/Rebecca Ravneberg)

 

Ole Tjomsland
Nestleder, Helse Sør-Øst

(Foto: Marte Garmann Johnsen)

Siv Cathrine Høymork
Styremedlem, Helse Nord
Direktør, Helse Nord RHF

 

Hartwig Körner
Styremedlem, Helse Vest RHF
Professor, UiB 

 

Jo-Åsmund Lund
Styremedlem, Helse Midt-Norge RHF

 

 

Bjørg Ven
Styremedlem,
Advokatfirmaet Haavind AS

 

 

Eva Skovlund
Styremedlem
NTNU

 


Kreftregisterets ansatterepresentant*:

 

Anna Skog
Styremedlem, KRGs ansatterepresentant*

 

 

Bo Terning Hansen
Styremedlem, KRGs ansatterepresentant*

Last ned høyoppløselig bilde (Foto; Ann-Elin Wang)


Disse møter også:

 

Giske Ursin
Direktør Kreftregisteret

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Ann-Elin Wang)

 

Egil Engen
Avdelingsleder Kreftregisteret

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Ann-Elin Wang)

* Ansattes representanter velges for to år om gangen, og perioden sammenfaller ikke alltid med styreperioden.