Kreftregisterets styre

Kjell Magne Tveit leder styret, og har ledet styret siden våren 2018. Alle helseregionene i landet er representert i Kreftregisterets styre. Nåværende styre for Kreftregisteret ble oppnevnt i januar 2020. Ansattrepresentantene ble oppnevnt i juli 2020.
Sist oppdatert: 01.07.2020

 

Kreftregisterets styre

km-tveidt-300.jpg

Kjell Magne Tveit
Styreleder
Oslo Universitetssykehus

ole-tjomsland-300.jpg

Ole Tjomsland
Nestleder
Helse Sør-Øst

r-brendberg.jpg

Randi Brendberg
Styremedlem, Helse Nord
Fagsjef, Helse Nord RHF

hartwig-korner-300.jpg

Hartwig Körner
Styremedlem, Helse Vest RHF
Professor, UiB 

j-lund.jpg

Jo-Åsmund Lund
Styremedlem, Helse Midt-Norge RHF
Overlege, St. Olavs hospital

 

pr-romundstad-300.jpg

Pål Richard Romundstad
Styremedlem,
Prodekan, NTNU

 

IJ-Ferslew-Lund.jpg

Inger-Johanne Ferslew Lund
Styremedlem
Advokatfirmaet Haavind AS

 


Kreftregisterets ansatterepresentant*:

a-skog-300.jpg

Anna Skog
Styremedlem, ansatterepresentant*

 

Bettina Kulle Andreassen

Bettina Kulle Andreassen
Styremedlem, ansatterepresentant*


Disse møter også:

g-ursin-300.jpg

Giske Ursin
Direktør Kreftregisteret

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Ann-Elin Wang)

e-engen300.jpg

Egil Engen
Avdelingsleder Kreftregisteret

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Ann-Elin Wang)

* Ansattes representanter velges for to år om gangen, og perioden sammenfaller ikke alltid med styreperioden.