Kreftregisterets strategiske råd

Fra 1 januar 2024 har Kreftregisteret et Strategisk råd som er et uavhengig, rådgivende organ for Kreftregisteret. Formålet med rådet er å sikre at Kreftregisteret best mulig håndterer sine oppgaver og videreutvikles for å underbygge Kreftregisterets relevans og styrke.
Sist oppdatert:

Strategisk råd skal bestå av 10 til 12 medlemmer, som oppnevnes av FHIs direktør etter innstilling fra Kreftregisteret. Rådet konstituerer seg selv med en leder og nestleder som fungerer i leders fravær.

Alle de regionale helseforetakene skal være representert i rådet og innstiller representanter for oppnevnelse til rådet. Det inviteres også en representant for Kreftforeningen og en representant fra et av de andre fagområdene i FHI.

I tillegg kan det oppnevnes andre medlemmer av rådet, fra Norge eller andre nordiske land, med særlig fagkunnskap på Kreftregisterets områder.

To av rådets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Kreftregisteret.

Medlemmer av Rådet utnevnes for to år. Medlemmene kan gjenoppnevnes for en ny periode på to år, og deretter ytterligere en ny periode på to år. Samlet tjenestetid kan ikke overskride seks år.

r-brendberg.jpg

Randi Brendberg
Helse Nord RHF
Leder

 

hartwig-korner-300.jpg Lars Eikvar
Helse Sør-Øst RHF
Nestleder
Marta Ebbing Marta Ebbing
Helse Vest RHF
Torgrim Tandstad

Torgrim Tandstad
Helse Midt-Norge RHF

 

Ole-Alexander-Opdalshei (002).jpg

Ole Alexander Opdalshei
Kreftforeningen

K-E-Telle.jpg

Kjetil Elias Telle
Folkehelseinstituttet

 
pr-romundstad-300.jpg

Pål Richard Romundstad
NTNU

IJ-Ferslew-Lund.jpg Inger-Johanne Ferslew Lund
Advokatfirmaet Haavind AS
Mads Melbye

Mads Melbye
NTNU

 

Marta Ebbing

Elsebet Lynge
Universitetet i København


Kreftregisterets ansattrepresentanter:

a-skog-300.jpg

Anna Skog
Ansattrepresentant

 

Bettina Kulle Andreassen

Bettina Kulle Andreassen
Ansattrepresentant


Disse møter også:

g-ursin-300.jpg

Giske Ursin
Direktør Kreftregisteret

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Ann-Elin Wang)

e-engen300.jpg

Egil Engen
Avdelingsdirektør administrasjon

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Ann-Elin Wang)