Overtar som leder for screening mot tarmkreft

Øyvind Holme tar over som leder for screeningprogrammet mot tarmkreft. Holme kommer til Kreftregisteret fra stilling som overlege og forsker ved Sørlandet sykehus.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 13.12.2017

- Jeg er glad for at Norge nå bygger opp et tilbud som forhåpentligvis blir bra for befolkningen og som vil bidra til at færre utvikler og dør av tarmkreft. Dette er en kjempemulighet til å videreutvikle det vi i Norge har drevet med i mange år, sier Holme.

Han tiltrådte stillingen 1. desember 2017.

I 2018 starter planleggingen av et nasjonalt program med screening mot tarmkreft, og Holme skal lede både planlegging og Kreftregisterets arbeid i innføringen av programmet.

I Norge har tarmscreening siden 2012 foregått som et pilotprosjekt for personer bosatt i Østfold, Akershus og Buskerud, men i Statsbudsjettet for 2018 er det satt av midler til å starte planleggingen av et nasjonalt program, rettet mot 55-åringer.

Øyvind Holme har forsket på tarmkreft og ulike undersøkelsesmetoder i flere år, og avla i 2015 en doktorgrad på temaet. Sammen med flere forskere har han vært sentral i utviklingen av datagrunnlaget som førte fram til Helsedirektoratets anbefaling om å innføre screening.

- Nordmenn ligger på verdenstoppen i antall tilfeller av tarmkreft. Årlig dør om lag 1600 personer, og både antall tilfeller og dødeligheten stiger. Målet med screeningen er å redusere dødeligheten av tarmkreft med kanskje så mye som 25 prosent, sier Holme.

Oppstart i 2019

Fra 2019 vil de første 55-åringene få tilbud om undersøkelsen.
Trolig blir metodene i programmet både test for blod i avføringen og kikkertundersøkelser.

Man kan velge standardmetoden, som er å få avføringen undersøkt for blod annethvert år over en tiårsperiode, eller bli med i et forskningsprogram. I så fall blir man trukket ut til enten å avgi avføringsprøver, eller bli undersøkt med koloskop (tarmkikkert) én gang.

- Vi vet ikke hvilken metode som kommer til å fungere aller best for den norske befolkningen. Norge er eneste land i verden som innfører en tarmkreftscreening og samtidig evaluerer hvilken test som gir mest effekt, sier Holme.

55 år anses som en god alder å avdekke flest mulig forstadier til tarmkreft, og målsetningen er at screeningen vil være et tilbud til alle i denne aldergruppen i løpet av 2023. Hvor screeningen skal starte først, og ved hvilke sykehus koloskopiene skal utføres, blir del av planleggingen. Pilotstudiene tilsier at om lag 60 prosent vil ønske å teste seg.

- Vi skal gi balansert og god informasjon og et godt tilbud, så kan folk selv velge om de vil delta i screeningen, sier Holme.

- Svært glad

Direktør i Kreftregisteret, Giske Ursin, er svært glad for å ha fått inn Holme til å planlegge det videre løpet.

- Vi kjenner Holme som en engasjert og dyktig forsker, og jeg mener at han også har de lederegenskapene som kreves for å styre noe så komplekst og omfattende som Kreftregisterets del av innføringen av et helt nytt screeningprogram, sier hun.

I tillegg til å planlegge det nasjonale programmet, skal Holme også få det pågående pilotprosjektet i havn på en god måte.

- Det kommer han til å takle veldig bra – og han har også en god og erfaren gjeng rundt seg på tarmscreeningseksjonen, sier Ursin.

Øyvind Holme tar over stillingen etter Thomas de Lange, som har gått til nye utfordringer ved Oslo Universitetssykehus, der han skal lede planleggingen av spesialistutdanningene for leger.

- Det var synd å måtte gi slipp på Thomas de Lange, men vi vet jo hvor mye han brenner for kvalitet i utdanningen og opplæringen av leger. Og når han valgte denne stillingen, har vi vært heldige som har fått Øyvind Holme inn i som ny leder på tarmscreeningseksjonen vår, sier Ursin.