Høyest oppslutning i distriktene

Blant kvinner i Sogn og Fjordane, Rogaland og Nordland møter over 80 prosent til timen i Mammografiprogrammet.

Publisert 29.9.16

OBS! Denne artikkelen er eldre enn to år! Innholdet kan være utdatert

 

Mammografiprogrammet har jevnt over høy oppslutning, på rundt 75 prosent, og kvinner i Sogn og Fjordane, Rogaland og Nordland benytter seg oftest av tilbudet om screening. I disse fylkene deltar over 80 prosent av de inviterte.

- All ære til de dyktige radiografene som ivaretar kvinnene på en svært god måte, sier leder av Mammografiprogrammet, Solveig Hofvind.

Det positive møtet mellom kvinnene og personalet i Mammografiprogrammet er trolig en av årsakene til at hele 90 prosent av dem som allerede har deltatt én gang også kommer tilbake neste gang de får invitasjon.

Det fleste som møter til mammografiundersøkelse er mellom 62 og 67 år gamle.

En omfattende gjennomgang av oppmøtet i Mammografiprogrammet er nylig publisert i Tidsskriftet for den norske legeforening.

Oslo-kvinner dropper undersøkelse

Kvinner fra Oslo har den laveste deltakelsen i Mammografiprogrammet. Her deltar om lag 62 prosent.

NRK: 4 av 10 møter ikke opp til brystkreft-undersøkelse

- Årsakene til dette er nok sammensatte. I de store byene kan kvinner velge private alternativer, og velge bort det offentlige programmet. I tillegg antar vi at kvinner med utenlandsk bakgrunn i mindre grad deltar, sier Hofvind.

Hun sier at disse sammenhengene er noe Mammografiprogrammet ønsker å finne ut mer om, for å kunne tilpasse programmet best mulig for ulike grupper kvinner.

Det er imidlertid utfordrende å kartlegge dette, siden Kreftregisteret ikke har lov til å registrere landbakgrunn rutinemessig.

- Vi forsøker uansett å sette inn ekstra tiltak for å få ut god og tilpasset informasjon til blant annet minoritetsgrupper, sier Hofvind.

Fylkesområde
Invitasjoner Møtte
 2007-2014 Antall (%)
Rogaland 175 203 81,4
Hordaland 196 752 78,4
Oslo 209 555 61,6
Akershus 26 485 71,2
Telemark 84 007 73,9
Agder 124 115 78,2
Troms og Finnmark 110 344 78,4
Østfold 128 798 74,3
Nordland 104 652 80,7
Buskerud 61 216 76,6
Trøndelag 190 611 76,8
Oppland 90 640 73,9
Møre og Romsdal 108 527 71,9
Sogn og Fjordane 48 588 81,8
Vestfold 110 095 74,3
Hedmark 96 779 70,4
Akershus Øst 145 700 72,9
Akershus Vest 27 414 71,5
Vestre Viken 102 888 73,8
Totalt 2 142 369 74,7

 

Inviterer til undersøkelse

Målet med Mammografiprogrammet at færre skal dø av brystkreft. Det kan skje dersom man oppdager brystkreft i tidlige stadier, slik at behandlingen har bedre forutsetninger for å lykkes.

Alle kvinner mellom 50 og 69 år inviteres til undersøkelse hvert annet år. Invitasjonen inneholder tid og sted for oppmøte, og kvinnene kommer enten til en stasjonær mammografienhet i sin region for å få tatt mammografibilder, eller så blir de invitert til en av Mammografibussene som kjører rundt i landet.