Nytt Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Direktør Giske Ursin i Kreftregisteret er utnevnt til nytt medlem i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse-og omsorgstjenesten. Sammensetning av det nye rådet ble kunngjort 31.1.2011.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Direktør Giske Ursin i Kreftregisteret er utnevnt til nytt medlem i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Sammensetning av det nye rådet ble kunngjort 31.1.2011.

Rådets 25 medlemmer representerer lederne av den sentrale helseforvaltning og de regionale helseforetakene, Kreftregisteret, Statens legemiddelverk, Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI), ledere innen kommunehelsetjenesten og KS, ledere innen universitets- og høyskolesektoren, ledere av brukerorganisasjoner, samt medlemmer med særlig kompetanse innen helseøkonomi, pleie- og omsorgsforskning og innvandrerhelse.

Rådet skal bidra til mer helhetlig tilnærming til problemstillinger om kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten og bidra til felles situasjons- og problemforståelse hos aktørene i helse- og omsorgstjenesten slik at de ulike institusjoners tiltak og prosesser blir godt koordinert. Rådet skal også medvirke til dialog mellom myndigheter, tjenesteytende virksomheter, brukerorganisasjoner og faglige organisasjoner/fagforeninger.

Det nye rådet er oppnevnt for perioden 1.januar 2011 til 31. desember 2014.

Les pressemelding på regjeringen.no