6000 flere livmorhalsprøver etter #sjekkdeg

Thea Steens innsats for å øke unge kvinners bevissthet rundt livmorhalskreft har gitt resultater. Mer enn 6000 flere sjekket seg i fjor sammenlignet med året før.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

- Dette er historisk! Vi har aldri tidligere sett en så markant økning i antall unge kvinner som tar celleprøve, så dette er vi veldig glade for, sier Ameli Tropé, leder av Livmorhalsprogrammet.

Kreftsyke Thea Steen fikk nylig Kreftforeningens hederspris på grunn av sitt arbeid med å påvirke unge kvinner til å ta celleprøve – gjennom bloggen sin, gjennom pressen, og gjennom #sjekkdeg-kampanjen sammen med Kreftforeningen og Det Nye.

Nå er også de første resultatene fra kampanjen klare, og tallene viser at det var 6000 flere kvinner som tok celleprøve i 2015 enn det var i 2014.

- Vi ser at økningen startet allerede da Thea Steen begynte å blogge om sykdommen sin i mars i fjor. Og så ser vi et kraftig rykk som følge av selve #sjekkdeg-kampanjen, som startet i september. På det meste var det over 1000 prøver mer i måneden enn tilsvarende måned året før. Dette er en historisk kraftig økning, sier Tropé.

Mange av de rammede er unge

Hvert år får i overkant av 300 personer i Norge livmorhalskreft, og av disse er rundt en tredjedel under 40 år. Livmorhalskreft er en av få kreftformer vi kan forebygge veldig effektivt, men det avhenger av at kvinner tar celleprøve jevnlig.

Målet med celleprøven er å avdekke forstadier til kreft, eller kreft i et tidlig stadium. Dersom prøven viser alvorlige celleforandringen følges kvinnen opp, og hvert år får rundt 3000 kvinner behandling for forstadier.

- Vi vet at jo bedre kjennskap kvinner har om livmorhalskreft, jo større er sjansen for at de deltar i livmorhalsscreening. Bidraget fra Thea Steen, med å øke folks bevissthet og kunnskapsnivå, og med å gi kreftsykdommen et ansikt, er helt ubetalelig, sier Tropé.

Vil at enda flere skal sjekke seg

Dekningsgraden – altså andelen kvinner mellom 25 og 29 år som har tatt celleprøve – har økt fra 55 til 59 prosent i løpet av bare ett år.

En så kraftig økning er oppsiktsvekkende, og Tropé håper nå trenden har snudd for godt etter bunnåret 2012, da dekningsgraden var nede på 52,7 prosent.

- Men selv om økningen det siste året har vært fantastisk, er andelen kvinner som sjekker seg fortsatt for lav. Målet vårt er at 80 prosent av alle kvinner mellom 25 og 69 år skal sjekke seg – så dit er det fortsatt et stykke. Derfor er vi veldig glade for at arbeidet med #sjekkdeg-kampanjen skal fortsette, sier lederen for Livmorhalsprogrammet.

Tropé er ikke i tvil om at mange kvinner unngår å få livmorhalskreft som følge av Steens arbeid.

- Vi har også sett en økning i antall unormale celleprøver, og disse følges nå videre opp – men det er for tidlig å si hvor mange flere som nå kommer til å få behandling for forstadier. Og nøyaktig hvem og hvor mange som unngår kreft på grunn og Steen og kampanjen kommer vi aldri til å få vite – for de slipper jo nettopp det å få kreft.