Mer brystkreft blant kvinner over 70

I 2017 var det 200 flere tilfeller av brystkreft i Norge, sammenlignet med 2016. Nesten alle disse – 174 – var blant kvinner i 70-årsalderen.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 29.10.2018

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner i Norge, og i 2017 ble 3589 kvinner diagnostisert med brystkreft. I 2016 var det 3386 kvinner som fikk brystkreft, med andre ord en økning på 203 tilfeller fra 2016 til 2017.

Nesten hele økningen finner vi blant kvinner over 70 år, og det er særlig i Rogaland at flere kvinner har fått diagnosen. Der fikk 104 kvinner over 70 brystkreft i 2017, mot 55 i 2016, altså en økning på 49 tilfeller.

Selv om antallet var spesielt lavt i Rogaland i 2016, så ender fylket med det opp med en rate, antall tilfeller per 100.000 kvinner, på 413 i 2017. Gjennomsnittlig rate for hele landet for de over 70 var 317.

Giske Ursin, direktør ved Kreftregisteret, mistenker at mye av økningen kan skyldes at kvinner fortsetter med å ta mammografi privat også etter at de er går ut av det offentlige Mammografiprogrammet.

- Vi kan ikke vite det sikkert, fordi de private aktørene er ikke pålagt å rapportere om sine mammografiundersøkelser til oss. For å kunne forklare utviklingen av brystkreft, ville det imidlertid vært svært nyttig om vi hadde visst hvor mange og hvem som undersøker seg privat, og i hvor stor grad det gjøres funn i forbindelse med disse undersøkelsene, sier hun.

 

Internasjonale retningslinjer kan bli endret

Gjennom Mammografiprogrammet i Norge får alle kvinner mellom 50 og 69 år tilbud om mammografi hvert andre år. Målet er å oppdage kreft tidlig, før symptomer oppstår, og med det redusere dødeligheten av brystkreft, og kunne gi kvinnen en mer skånsom behandling.

Internasjonalt går diskusjonene nå om hvorvidt anbefalingene for hvilke aldersgrupper som bør screenes skal utvides – både nedover og oppover. 

Store samlestudier har vist at det nå er gode beviser for at mammografi reduserer brystkreftdødeligheten for kvinner mellom 40 og 74 år, og det spekuleres nå i om WHOs kreftforskningorgan IARC kommer til å endre sine retningslinjer om mammografiscreening fra 50-69 til 40 eller 45-74 år.

- Kanskje er tiden inne for ta opp denne diskusjonen her i Norge også. Vi vet at det foregår mye såkalt villscreening blant kvinner som både er for unge og for gamle til å være inkludert i Mammografiprogrammet, sier Ursin.