Lever lengre etter tarmkreftdiagnose

Overlevelsen for tarmkreft har gått opp i siste 5-årsperiode, viser den nye årsrapporten fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 27.11.2017

Det er en økning i relativ overlevelse fra 82 prosent i 2007-2009 til 86 prosent i 2013-2015, viser rapporten.

- Flere pasienter er i live fem år etter operasjon for tykktarmskreft. Noe av forklaringen kan være at det har vært økt fokus på behandlingen av tykktarmskreft de siste årene, sier Marianne Grønlie Guren, som leder referansegruppen for registeret.

Strålebehandling før operasjon varierer

For å kunne kurere tarmkreft er pasienten avhengig av kirurgi – men noen pasienter får også strålebehandling før operasjonen. Målet kan være å krympe svulsten, slik at den blir enklere å fjerne. Den viktigste effekten er at risikoen for lokalt tilbakefall blir mindre.

De siste årene har andelen pasienter som får strålebehandling før operasjon av endetarmskreft ligget mellom 30 og 40 prosent.

Retningslinjer og praksis varierer mellom land i Europa, og det er ikke klart hva som er det beste kvalitetsmålet.

- Det vi ser i denne årsrapporten, er at vi også her til lands har regionale forskjeller i andelen som får preoperativ strålebehandling. Denne variasjonen diskuteres i fagmiljøet, sier Guren.

Referansegruppen konstaterer likevel at det så langt ikke har vært mulig å registrere forskjeller i lokalt tilbakefall mellom helseregionene – noe som tyder på at variasjonen i bruk av strålebehandling ikke har resultert i ulike langtidsresultater.

Fortsatt betydelig omfang av stomi

Andelen som får varig utlagt tarm etter operasjon for endetarmskreft ligger på 36 prosent, og denne andelen har vært uforandret over lang tid.

- Andelen som får varig stomi i forbindelse med operasjon for endetarmskreft er et uttrykk både for sykdomsutbredelse og valg av operasjonsmetode. Det er variasjoner mellom sykehusene, noe som kan skyldes utvalg av pasienter, noe ulik praksis på sykehusene, eller det kan dreie seg om tilfeldige forskjeller, sier Guren.

elisabeth.jakobsen@kreftregisteret.no