Kreftregisteret har nye nettsider

Velkommen til Kreftregisterets nye nettsider! De nye sidene er tilpasset mobile enheter, og har et mer moderne uttrykk enn de gamle sidene.

Vi håper at brukerne av kreftregisteret.no liker de nye nettsidene, finner den informasjonen de er ute etter, og synes sidene er tiltalende og enkle å navigere i.

Nettsidene kommer fortsatt til å være under utvikling en periode framover, og det er mulig at noe informasjon ikke vises helt slik vi hadde tenkt. 

Vi ber om unnskyldning for eventuelle problemer som måtte oppstå, og vi er takknemlige for tilbakemeldinger om feil og mangler med de nye sidene. 

Feil, mangler, ris, ros og andre tilbakemeldinger kan sendes til web-redaktør Elisabeth Jakobsen