God effekt av HPV-vaksinen

Effekten av HPV-vaksinen varer lenge, og så langt har Kreftregisteret ikke registrert noen tilfeller av livmorhalskreft blant de vaksinerte.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 02.11.2016

 

Denne saken er mer enn 2 år gammel

 

I forbindelse med at kvinner født fra 1991 til 1996 nå får tilbud om gratis HPV-vaksine, opplever Kreftregisteret økt trafikk på våre sider om HPV og vaksinering.

Derfor samler vi her viktige studier og prosjekter der Kreftregisteret har bidratt og bidrar til kunnskap om HPV-vaksinen. 

Folkehelseinstituttet administrerer vaksinasjonen til unge kvinner

Kreftregisteret er involvert i en rekke prosjekter som skal evaluere effekten av vaksinen, og undersøke hvilken virkning den har i store befolkningsgrupper.

Kreftregisteret overvåker ikke bivirkninger av vaksinen fortløpende.

Dette ansvaret ligger hos Statens Legemiddelverk, som to ganger i året gir ut en oversikt over innmeldte bivirkninger: 

Bivirkninger av HPV-vaksine (Statens Legemiddelverk)

God effekt av vaksinen

Nivåene av antistoffer mot HPV-viruset holder seg høye i lang tid etter vaksinasjon, viser en internasjonal studie fra 2015.

Mari Nygård, forsker ved Kreftregisteret, har sammen med kollegaer undersøkt blodprøver fra mer enn 1500 vaksinerte jenter med jevne mellomrom over ni år, og i løpet av denne tiden har forskerne sett få tegn til at nivåene av antistoffer minker.

– Verdiene når en topp om lag én måned etter tredje dose, før de går litt ned og stabiliserer seg i løpet av 48 måneder etter vaksinering. Senere har ikke nivået endret seg nevneverdig i løpet av de årene vi har fulgt jentene, sier Nygård.

Studien ble gjennomført i Danmark, Island, Norge og Sverige.

Les mer om studien her

De publiserte resultatene er delresultater fra en større langtidsoppfølging, og høsten 2016 er forskergruppen i gang med å hente inn nye prøver fra de vaksinerte jentene. 

Tidligere har oppslutningen om prosjektet vært god, og forskerne håper at de vaksinerte vil fortsette med å bidra til økt kunnskap om effekten av vaksinen.

 

Ingen av de vaksinerte har fått livmorhalskreft

Av de mer enn 130.000 jentene og kvinnene som har fått HPV-vaksinen, er det så langt ingen som har utviklet livmorhalskreft, viser en rapport Kreftregisteret publiserte i 2015.

– Dette er gledelig, men vi må fortsatt vente noen år før de virkelig store kullene med vaksinerte ungdommer kommer opp i den typiske alderen for livmorhalskreft, sier direktør i Kreftregisteret, Giske Ursin.

Kreftregisteret har gjort en gjennomgang av alle personer i Norge som har fått HPV-vaksinen etter at den ble godkjent i Norge i 2006.

– Denne gjennomgangen viser at ingen av de vaksinerte så langt har utviklet livmorhalskreft, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret.

Livmorhalskreft er en kreftform som typisk utvikler seg over mange år, men som vanligvis opptrer i blant forholdsvis unge kvinner, fra 25 år og oppover. Gjennom barnevaksinasjonsprogrammet har jenter på 7. trinn fått tilbud om vaksinen siden 2009.

Derfor er det ennå for tidlig å si noe bastant om hvor effektiv vaksinen kommer til å være i befolkningen.

– Det vi imidlertid også noterer oss, er at andelen kvinner med unormale celleprøver har stupt for den vaksinerte gruppen, så det lover godt, sier Ursin.

Les mer om hvordan Kreftregisteret overvåker situasjonen her

Oversikt over HPV-relatert kreft

Livmorhalskreft er kanskje den kreftformen som i størst grad forbindes med HPV-smitte, men virusene forårsaker også andre typer kreft - og også kreftformer som rammer menn, som kreft i svelg, anus og penis. 

Dette er en av grunnene til at man nå diskuterer om også gutter skal få tilbud om vaksinen. 

I forbindelse med en rapport fra november 2015, har forskere fra Kreftregisteret forsøkt å gjøre et estimat over hvor mange krefttilfeller i Norge som skyldes HPV, og kommer til det årlig er rundt 100 HPV-relaterte krefttilfeller blant menn i Norge.

En utfordring ved å regne på dette, er både at en del av kreftformene tar veldig lang tid å utvikle, og at kreftformene også kan ha andre årsaker enn HPV. Livmorhalskreft, derimot, forårsakes så og si utelukkende av HPV-smitte.

Les mer her: Større omfang av HPV-relatert kreft

Rapporten tok også for seg andre aspekter ved HPV-vaksinen, som kost/nytte-effekt, og virkninger av vaksinen. 

Last ned rapporten her: Catch HPV

I gang med nye studier

Kreftregisteret jobber videre med nye studier og prosjekter om HPV og vaksine. 

Et prosjekt som starter i disse dager, dreier seg om å undersøke forekomsten av HPV-virus blant kvinner født i 1997. Her er forskerne på jakt etter både vaksinerte og uvaksinerte, for å undersøke forekomsten i de to gruppene. 

Les mer om studien på HPV blant unge kvinner her

I tillegg følger altså Kreftregisteret opp vaksinerte jenter, for å evaluerte langtidseffekten av vaksinen.

Langtidseffekt av HPV-vaksinen

Kreftregisteret, ved forsker Mari Nygård, mottar forskningsstøtte fra vaksineprodusenten Merck for å forske på effekten av vaksinene. Noen av prosjektene, som denne langtidsoppfølgingen, delfinansieres av Merck. I andre studier på HPV er legemiddelselskapet ikke inne på finansieringssiden. 

For at produsenten av vaksinen som er i bruk i Norge i det hele tatt skulle få lov til å markedsføre seg i Europa, ble de pålagt av amerikanske helsemyndigheter å finansiere studier på effekt ved uavhengige forskningsinstitusjoner.

Sammen med andre kreftforskningsmiljøer i Norden får det norske Kreftregisteret penger fra produsenten for å studere effekten av vaksinen.

elisabeth.jakobsen@kreftregisteret.no