Forskningsleder fra Kreftregisteret blir direktør i IARC

Dr. Elisabete Weiderpass, leder av forskningsavdelingen i Kreftregisteret, er valgt til IARCs nye direktør, og får med det en av de mest prestisjetunge posisjonene på det internasjonale kreftfeltet.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 17.05.2018

Elisabete Weiderpass

Etter en lang og grundig prosess kom kunngjøringen i dag, 17. mai – Dr. Elisabete Weiderpass ble valgt til ny direktør i International Agency for Research on Cancer (IARC), kreftforskningsinstituttet i Verdens Helseorganisasjon (WHO).

- Jeg er takknemlig for denne muligheten, og jeg skal gjøre mitt ytterste for å sikre at IARC fortsetter sitt viktige oppdrag med å jobbe for god folkehelse og relevant kreftforskning, sier Weiderpass.

Hun påpeker at IARC har en lang og viktig historie som WHOs kreftforskningsorgan gjennom 50 år, og at bidragene til viten rundt kreft har vært svært vesentlige. Og, selv om det blir stadig flere aktører og interessenter på kreftområdet, mener hun at IARC fortsatt har en helt avgjørende rolle.

- IARC trengs mer enn noensinne hvis vi skal ha noe håp om å kunne håndtere den globale kreftepidemien vi står overfor, sier hun.

På Twitter ønsket generaldirektøren i WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Weiderpass velkommen inn i WHO-familien.

- Gratulerer til Dr. Elisabete Weiderpass, den første kvinne valgt som direktør av IARC. Jeg ser fram til å jobbe sammen med deg, skrev han.

Stolte kollegaer

Ved Kreftregisteret har de ansatte fulgt ekstra nøye med på prosessen med valg av ny IARC-direktør.

- Vi sender våre varmeste gratulasjoner, både til vår gode kollega Elisabete Weiderpass, og til IARC, som med dette får en særdeles kompetent, engasjert og kunnskapsrik direktør. Jeg kjenner knapt noen som setter vitenskap og god forskning så høyt som henne, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret.

Ursin er stolt over at Kreftregisterets forskningsleder har blitt plukket ut til stillingen som ny IARC-direktør.

- Disse siste dagene har vært nærmest uutholdelig spennende, og jeg har fått følge prosessen på nært hold. Nå gleder vi oss stort over utfallet – og så får bekymringen rundt hvordan vi skal klare å finne en god erstatter som leder av vår egen forskningsavdeling komme litt senere, sier hun.

Forebygging er nøkkelen

Kreftforekomsten er økende verden over, ikke minst på grunn av befolkningsvekst og økning i forventet levealder. Med kreft følger skader og uførhet, høy sykelighet og dødelighet – i det hele tatt, omfattende konsekvenser for både den enkelte, for familie og andre nære, og for samfunnet.

Her mener Weiderpass at IARC har en viktig rolle.

- Kreftbyrden er høy i alle land, men særlig i lav- og mellominntektsland, der infrastruktur og helsesystemer ikke alltid fungerer optimalt. Derfor bør forebygging fortsatt stå i første rekke for at vi skal kunne takle utfordringene denne globale epidemien gir oss, sier hun.

Hun legger imidlertid til at siden ikke all kreft kan forebygges, så er det også nødvendig med tidlige og presise diagnoser, samt kostnadseffektiv behandling av høy kvalitet til alle som trenger det.

Les mer om hva Elisabete Weiderpass mener om IARCs rolle her

Stor internasjonal kapasitet

Weiderpass er en svært aktiv forsker, med et stort internasjonalt engasjement. Til daglig leder hun forskningsavdelingen ved Kreftregisteret i Norge, men hun er også tilknyttet Karolinska Institutet i Sverige, Universitetet i Helsinki, og hun har i tillegg forbindelser til universiteter og prosjekter i Kina, Brasil, Kuwait og Iran.

Ekspertisen hennes ligger innen epidemiologi, utvikling av sykdom i befolkninger, og hun har igjennom sin omfattende forskerkarriere vært særlig opptatt av hvordan vi kan forebygge kreft.

Weiderpass er opprinnelig fra Brasil, hvor hun også tok legeutdanningen sin.

Ønsker et åpent og transparent IARC

En av IARCs viktigste merkevarer er de såkalte IARC Monographs, med klassifisering av ulike stoffer og substanser, i hvor stor grad disse kan være kreftfremkallende, og hvilke kreftformer risikoen eventuelt kan øke for.

Siden 1971 har IARC evaluert mer enn 1000 ulike stoffer, og konklusjonene kan være både upopulære og omdiskuterte.

Weiderpass er opptatt av at IARC skal ha omdømme som pålitelig og troverdig, og understreker at det er viktig med åpenhet og transparens rundt både IARC, og prosesser og personer knyttet til organisasjonen.

- IARC må være uavhengig og ikke ha uheldige bindinger som kan så tvil om dømmekraft og interessekonflikter, sier hun.

elisabeth.jakobsen@kreftregisteret.no