Fikk pris for forebyggende medisin

Legeforeningens pris for forebyggende medisin gikk til forfatterne bak en artikkel om lungekreft og radon i Norge. Tom Kristian Grimsrud og Steinar Tretli, forskere ved Kreftregisteret har bidratt til artikkelen.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 30.05.2018

Legeforeningen delte ut en rekke priser til leger og forsker på den første dagen av årets landsstyremøte. 

Prisen for forebyggende medisin ble gitt til forfatterne av artikkelen Lungekreftforekomst knyttet til radoneksponering i norske boliger, publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 14-15/2017.

Forfatterne Christina Søyland Hassfjell (førsteforfatter), Tom Kristian Grimsrud, William Standring og Steinar Tretli har lagt til grunn en europeisk dose-respons-modell og data for radonforekomst i norske boliger.

110 tilfeller kunne vært unngått

 

Med modellen har forskerne gjort matematiske beregninger som viser at det hvert år kunne vært 110 færre tilfeller av lungekreft i Norge.

Forutsetningen for dette er at nordmenn konsekvent måtte fulgt opp anbefalingen fra Statens strålevern om radonreduserende til tak i alle boliger med radonnivå på 100 Bq/m3 eller høyere.

Radongass i boliger regnes som den nest viktigste risikofaktoren for lungekreft etter aktiv tobakksrøyking. 

Forskerne konkluderer med at relativt enkle radonreduserende tiltak i boliger vil kunne redusere forekomsten av radonassosiert lungekreft med omkring 100 tilfeller per år.

De påpeker også at radonreduserende tiltak gir langt høyere risikoreduksjon hos røykere og tidligere røykere enn hos aldrirøykere

- Da de fleste tilfellene av radonassosiert lungekreft rammer røykere eller tidligere røykere, kan en reduksjon av radonkonsentrasjonen i boligen være et viktig risikoreduserende tiltak, især for personer som ikke klarer å slutte å røyke, skriver forfatterne i artikkelen. 

Prisdryss fra Legeforeningen

Prisen for forebyggende medisin var én av en rekke priser som Legeforeningen delte ut i forbindelse med sitt landsstyremøte.

Andre priser som ble delt ut var Årets lederpris, som gikk til avdelingsleder Ying Chen, Avdeling for patologi ved Oslo Universitetssykehus, som i tildelingen beskrives som en uredd og tydelig leder.

Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten gikk til det nyutviklede skåringssystemet Efficacy Safety Score (ESS) for postoperativ vurdering av pasienter.

Les mer om alle prisene og prisvinnerne hos Legeforeningen