Færre dør av brystkreft og livmorhalskreft

Statistisk Sentralbyrås nylig publiserte tall for dødsårsaker i den norske befolkningen viser en nedgang i antall døde av brystkreft og livmorhalskreft. Kreftregisteret leder masseundersøkelser for begge disse sykdommene, som har som mål å redusere forekomst og dødelighet av sykdommene.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år! Innholdet kan være utdatert

Publisert 22.10.07

Statistisk Sentralbyrås nylig publiserte tall for dødsårsaker i den norske befolkningen viser en nedgang i antall døde av brystkreft og livmorhalskreft. Kreftregisteret leder masseundersøkelser for begge disse sykdommene, som har som mål å redusere forekomst og dødelighet av sykdommene.

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft startet i 1995. Mammografiprogrammet startet i fire prøvefylker i 1995/96 og ble gradvis innført i andre fylker i perioden 1999-2005. For begge kreftformer har det vært en nedgang i antall døde siden innføringen av programmene.

Dødeligheten av sykdommene stiger med alder, og på grunn av aldringen i befolkningen ville vi forventet stigende dødstall hvis intet hadde blitt gjort.

For kreft i livmorhalsen var det 72 dødsfall i 2005. Dette er det laveste antallet dødsfall som er registrert for denne sykdommen.

For brystkreft var det 695 dødsfall blant kvinner i 2005. Dette er på nivå med året før, men godt under tallene ved start av masseundersøkelsen.

- Siden programmet nylig er startet i en del fylker, kan vi ikke forvente full effekt av mammografiscreeningen ennå. Men vi ser på nedgangen så langt som oppmuntrende, sier leder Berit Damtjernhaug i Mammografiprogrammet.