Vil øke screeningoppmøte blant innvandrerkvinner

Kreftregisteret er bekymret for at innvandrerkvinner ikke møter til screeningundersøkelser i like stor grad som etnisk norske. Nå har Mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft startet et prosjekt for å øke deltakelsen fra denne gruppen.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 14.08.09

OBS! Denne artikkelen er eldre enn fem år! Innholdet kan være utdatert

Kreftregisteret er bekymret for at innvandrerkvinner ikke møter til screeningundersøkelser i like stor grad som etnisk norske. Nå har Mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft startet et prosjekt for å øke deltakelsen fra denne gruppen.

- I første omgang skal vi informere om screeningprogrammene under Melafestivalen førstkommende helg, ved å ha en stand i Iqrateltet på Rådhusplassen. Dette gjøres i samarbeid med leger med pakistansk bakgrunn. Senere i høst vil disse legene informere på andre møteplasser, som for eksempel i moskeer eller gjennom nettsteder og media.

- Vi tror at blant annet språket kan være en barriere, sier lederne av screeningprogrammene i Kreftregisteret, Berit Damtjernhaug og Bente K. Johansen. I tillegg er det kjent at kreft, og kanskje spesielt bryst- og livmorhalskreft, er tema som kan være tabubelagt i noen innvandrergrupper.

Registrerer ikke innvandrerbakgrunn

Det registreres ikke informasjon om eventuell innvandrebakgrunn i Kreftregisteret, og instituttet har heller ikke gjort egne studier på deltagelse blant innvandrerkvinner.

Prosjektet er et samarbeid med Legeforeningen, Kreftforeningen, Internasjonal helse- og sosialgruppe og mammografiscreeningen ved Ullevål sykehus. Det vil i første omgang rette seg spesielt mot kvinner med pakistansk bakgrunn. Dersom prosjektet blir vellykket, er planen å utvide arbeidet til å omfatte også andre innvandrergrupper senere.

Oppmøte er avgjørende

Et høyt oppmøte er en av de viktigste forutsetningene for et vellykket screeningprogram. Studier har vist at dødeligheten av brystkreft går ned blant kvinner som tar regelmessig mammografi. 50 prosent av tilfellene av livmorhalskreft oppstår hos kvinner som sjelden eller aldri har deltatt i screeningprogrammet.