Trygt å vente med cellegift

Sjansene for å overleve eggstokkreft ser ikke ut til å bli mindre selv om det går noen uker etter operasjon før cellegiftbehandlingen kan starte.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år!
Fakta og innhold kan være utdatert

Publisert: 28.04.06

Tekst: Børge Sildnes

Torbjørn Paulsen, Kreftregisteret - Dersom pasienten er i dårlig form etter operasjon, kan det være hensiktsmessig å vente med cellegiften, sier forsker Torbjørn Paulsen ved Kreftregisteret.

- Vi ser at pasienter som må utsette cellegiftbehandlingen til mer enn seks uker etter operasjon, ikke har noen dårligere utsikter enn andre pasienter. Er pasienten i god form kort tid etter operasjon, er det ingen grunn til å vente med å gi cellegift. For slitne pasienter kan det imidlertid være hensiktsmessig med en utsettelse, sier Paulsen.

Studien til Kreftregisteret-stipendiaten er publisert i det medisinske tidsskriftet Gynecologic Oncology. Paulsen er også prosjektleder for Ovarialcancerregisteret (OVANOR), et register for forekomst, diagnostikk og behandling av eggstokkreft i Norge.

Bekymring

371 norske pasienter som fikk diagnosen eggstokkreft i 2002 eller 2003 inngikk i studien.

- Praksis ved norske sykehus i dag, er å vente med cellegiftbehandlingen til pasienten har kommet seg litt etter operasjonen. Lang ventetid kan vekke bekymring og usikkerhet hos mange pasienter, men en frykt for at tumorvev skal begynne å vokse igjen før behandlingen starter er nok ubegrunnet, sier Paulsen.

Kan tas med i vitenskapelige studier

Resultatene fra Kreftregisteret-studien viser også at pasienter med et intervall på mer enn seks uker mellom operasjon og cellegiftbehandling, kan inngå i vitenskapelige studier.

- Dette er ikke tilfelle i dag, og studien gir holdepunkter for at disse retningslinjene kan endres, sier Paulsen.

Presenterte studie under kongress i USA

Paulsen presenterte 3. juni 2006 sin studie under den store kreftfaglige kongressen ASCO i Atlanta, USA. Hans poster ble plukket ut blant 4500 innsendte forslag.