Tilbakeviser mammografikritikk

En norsk publikasjon sier at mammografi gjør at tusen norske kvinner årlig unødig behandles for brystkreft, fordi de faktisk ikke er eller vil bli syke. Kreftregisteret sier påstandene er uriktige.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år! Innholdet kan være utdatert

 

Publisert 03.03.07

En norsk publikasjon sier at mammografi gjør at tusen norske kvinner årlig unødig behandles for brystkreft, fordi de faktisk ikke er eller vil bli syke. Kreftregisteret sier påstandene er uriktige.

Tekst: Børge Sildnes

- Denne påståtte overdiagnostiseringen faller på sin egen urimelighet, sier lege Berit Damtjernhaug, som er leder i Mammografiprogrammet ved Kreftregisteret.

I Mammografiprogrammet oppdages årlig i underkant av tusen tilfeller av brystkreft. Data fra programmet viser at 30 prosent av kvinnene ved oppmøte har store kreftsvulster eller svulster med spredning. Dessverre viser tall fra Kreftregisteret at i overkant av 100 av disse vil dø av sykdommen.

Overlevelsen øker

- Skal de resterende kvinnene kalles overdiagnostiserte fordi de faktisk overlever sykdommen etter behandling? Eller er det nettopp disse kvinnene som har størst nytte av programmet, spør Damtjernhaug.

Mammografiprogrammets hensikt er å oppdage brystkreft tidlig, før svulsten har spredt seg. Dermed øker overlevelsen. Kreftregisteret er nå alvorlig bekymret for at den siste ukes overskrifter kan få kvinner til å la være å møte til mammografiundersøkelse, og at antall tilfeller av langtkommet brystkreft vil øke som følge av det.

Ikke offisiell evaluering

- Mammografikritikken omtales som offentlig statistikk, og den kan derfor oppfattes som en offisiell evaluering av effekten av Mammografiprogrammet. Det er den ikke, sier Damtjernhaug.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Forskningsrådet sette sammen en gruppe som skal evaluere effekten av Mammografiprogrammet. Arbeidet er påbegynt, men er tidkrevende.