Test av ny screeningteknikk i Oslo finner mer brystkreft

En ny studie, som er utført ved screeningenheten for mammografi i Oslo, viste at mammografiundersøkelse med en ny screeningteknikk, oppdaget flere tilfeller av brystkreft enn tradisjonell mammografiundersøkelse. Funnene er svært spennende sier seniorforsker Solveig Hofvind på Kreftregisteret, som er medforfatter på studien.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 13.01.13

OBS! Denne artikkelen er eldre enn fem år! Innholdet kan være utdatert

En ny studie, som er utført ved screeningenheten for mammografi i Oslo, viste at mammografiundersøkelse med tomosyntese, en ny screeningteknikk, oppdaget flere tilfeller av brystkreft enn tradisjonell mammografiundersøkelse. Resultatet er publisert i siste utgave av det amerikanske tidsskriftet “Radiology”. Funnene er svært spennende sier seniorforsker  Solveig Hofvind på Kreftregisteret, som er medforfatter på studien.

Tomosyntese er en tredimensjonal digital teknikk, hvor røntgenrøret beveger seg mens bildene tas.  Teknikken har blitt prøvd ut ved screeningenheten for mammografi i Oslo, og resultatene er oppløftende.

En forskergruppe ledet av overlege, professor dr. med Per Skaane ved Oslo Universitetssykehus, sammenlignet resultater fra 12631 screeningundersøkelser med vanlig mammografi med mammografi med tomosyntese. Studien ble utført i perioden november 2010 til desember 2011.

Forskerne oppdaget flere tilfeller av brystkreft ved mammografi med tomosyntese. Vanlig mammografi oppdaget 6 kreftsvulster, mens mammografi med tomosyntese oppdaget 8 svulster per 1000 screenede. Bruk av mammografi med tomosyntese oppdaget totalt 25 flere kreftsvulster.

- Funnene er svært spennende sier seniorforsker på Kreftregisteret, Solveig Hofvind, som er medforfatter på studien. Vi kan imidlertid ikke trekke noen endelig konklusjon før studien avsluttes i desember 2012 og når kvinnene er fulgt for intervallkreft to år etter avsluttet studie i januar 2014, tilføyer hun.

Solveig Hofvind mener at resultatene av studien må overvåkes og analyseres svært nøye.

- Det er spesielt viktig i forhold til de kreftsvulstene som oppdages kun ved bruk av den nye teknikken.  På denne måten kan vi forsikre kvinnene som deltar i Mammografiprogrammet om at det er en fordel at disse svulstene oppdages i forhold til dødelighet av brystkreft.

Antall kreftsvulster blant kvinner som ble innkalt til nye undersøkelse på grunn av funn på mammogrammene var imidlertid ikke forskjellig for de to teknikkene.

tor.johnsen@kreftregisteret.noDette er tomosyntese

Tomosyntese er en ny teknikk som brukes til undersøkelse av bryst. Teknikken er tatt i bruk ved noen screening- og brystsentre i Europa og Nord-Amerika.

Tradisjonell mammografi tar to bilder med ulik projeksjon av hvert bryst, mens tomosyntese gir en tredimensjonal fremstilling av brystet ved at røntgenrøret beveger seg i en bue på 15° over brystet mens det tas flere bilder.

Tomosyntese gir tredimensjonal fremstilling av brystet. Det gir flere detaljer i bildene enn vanlig mammografi.

Tomosyntese tar noe lenger tid en vanlig mammografi. Brystet må derfor være komprimert i noe lenger tid enn ved vanlig mammografi.

Avhengig av hvilke resultater studien som utføres i Oslo og andre studier oppnår, vil tomosyntese vurderes som et alternativ til vanlig mammografi som screeningundersøkelse.