Telefonstorm hos Kreftlinjen

Ti kvinner på Kreftlinjen jobber i disse dager på spreng for å svare på spørsmål knyttet til brevutsendelsene fra Kreftregisteret. Det er tidvis kø for å komme igjennom, men Kreftlinjen klarer å svare på de aller fleste. Torsdag ble det tatt mot 874 telefoner.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 23.09.11

OBS! Denne artikkelen er eldre enn fem år! Innholdet kan være utdatert

Ti kvinner på Kreftlinjen jobber i disse dager på spreng for å svare på spørsmål knyttet til brevutsendelsene fra Kreftregisteret. Det er tidvis kø for å komme igjennom, men Kreftlinjen klarer å svare på de aller fleste og håper kvinnene smører seg med tålmodighet. Torsdag ble det tatt imot 874 telefoner.

Over 4 500 kvinner har til nå ringt Kreftlinjens svartjeneste etter å ha mottatt brev fra Mammografiprogrammet og Masseundersøkelse mot livmorhalskreft. I tillegg har mange kvinner ringt direkte til Kreftregisteret og programmene.

Vi ber om at dere har tålmodighet hvis dere får problemer med å komme gjennom, og eventuelt prøve igjen på et senere tidspunkt. Vi svarer så fort vi klarer.

Det er ikke en påminning om å ta celleprøve fra livmorhalsen

1,5 million brev gikk ut denne uken fra Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Noen tar brevet feilaktig for å være det ordinære påminningsbrevet til kvinner over 25 år om at det er over tre år siden de tok celleprøve av livmorhalsen. Men dette er ikke en påminnelse, kun et informasjonsbrev om retten til å reservere seg:

  •  Gjør du ingenting, lagres dine personopplysninger knyttet til normale prøver og du er fortsatt inne i programmet og får påminningsbrev om å ta celleprøve fra livmorhalsen. Du vil da senere (innen mars 2014) få en forespørsel om du vil avgi samtykke til videre lagring. (Enten av legen din, eller av Kreftregisteret).
  • Dersom du umiddelbart ønsker å avgi samtykke, eller reservere deg, må du gå inn elektronisk via www.kreftregisteret.no eller sende et brev. Vi kan IKKE ta i mot samtykke eller reservasjon per telefon eller e-post.

Mammografiprogrammet – må aktivt samtykke

For Mammografiprogrammet ber Kreftregisteret om et skriftlig samtykke (enten elektronisk via www.kreftregisteret.no eller med den utsendte samtykkeerklæringen) for fortsatt å kunne lagre personopplysninger knyttet til mammografiundersøkelser der det ikke er gjort noen unormale funn.

Vanskelig for kvinner som har eller har hatt kreft

Flere kvinner som har hatt livmorhalskreft eller brystkreft har dessverre opplevd det å få brev som en belastning og en påminning om en vond tid. Dette beklager vi, men pålegget vårt gjelder alle, også kvinner som senere fikk kreft, såfremt de på et eller annet tidspunkt har hatt minst én prøve eller ett bilde der det ikke er funnet kreft. For de som har fjernet livmoren, men som har mottatt et brev, gjelder brevet prøver tatt før inngrepet.

Eldre kvinner som er ute av programmet

En del kvinner som har gått ut av Mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft på grunn av alderen er også usikre på hvordan de skal forholde seg til brevene. De kvinnene som har mottatt brev fra Mammografiprogrammet har fått med et svarbrev, som vi håper flest mulig sender inn. Men i livmorhalsprogrammet er dette altså kun et informasjonsbrev.