Sunnere livsstil kan hindre tarmkreft

Sunnere livsstil, med mindre røyk og alkohol, minsker risikoen for forstadier til tarmkreft.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år!
Fakta og innhold kan være utdatert

Publisert: 01.02.06

Tekst: Børge Sildnes

Smertestillende medikamenter har en begrenset beskyttende effekt på slike forstadier, viser en ny doktorgradsavhandling ved Kreftregisteret. -

Avhandlingen viser også at en masseundersøkelse mot tarmkreft kan gjennomføres med stort oppmøte og høy påvisning av kreftforstadier, sier stipendiat og lege Ghous Ghulam Gondal.

Ghous Golam Gondal, Kreftregisteret- Studiene viser at risikoen for å finne godartede svulster der tarmkreft kan oppstå, stiger med økende alder og kroppsvekt og inntak av røyk og alkohol, sier Gondal.

Stipendiaten ved Kreftregisteret har benyttet data fra NORCCAP-prosjektet i sitt doktorgradsarbeid. Dette er et prosjekt som skal studere effekten av forebyggende undersøkelser mot tykk- og endetarmkreft (tarmkreft).

Utvikles fra godartede svulster

Tarmkreft er den hyppigste kreftformen i Norge for kvinner og menn samlet, med nesten 3400 tilfeller årlig. De fleste tilfellene oppstår sannsynligvis i godartede svulster, kalt adenomer. Det tar mer enn ti år før disse svulstene eventuelt blir ondartede.

Tarmkreft kan forebygges ved at disse adenomene påvises ved endoskopi. Dette er en undersøkelsesmetode der man ved hjelp av et bøyelig rørformet instrument, forenklet kalt tarmkikkert, kan se direkte inn i kroppen.

Godt oppmøte

Nærmere 21 000 kvinner og menn i alderen 50 til 64 år i Oslo og Telemark, ble gjennom NORCCAP tilbudt undersøkelse for å avdekke eventuelle forstadier til tarmkreft. 65 prosent, eller om lag 13 000 av disse møtte til undersøkelsen. Denne ble utført med tarmkikkert - hos noen i kombinasjon med undersøkelse for blod i avføringen.

Hos 17 prosent av de oppmøtte ble det funnet neoplasmer, nydannet vev som i visse tilfeller kan lede til kreft. 20 prosent av deltagerne oppfylte kriteriene for mer omfattende undersøkelser med tarmkikkert. Litt over én prosent av de oppmøtte ble henvist til supplerende undersøkelser eller kirurgi.