Storsamling av mammografimiljøet

Bør Mammografiprogrammet gå frå å være aldersbasert til å bli risikobasert? Dette er et av flere spørsmål som var oppe på det tverrfaglige møtet for fagmiljøet innenfor mammografi denne uka.

Publisert 31.10.13

OBS! Denne artikkelen er eldre enn fem år! Innholdet kan være utdatert

Bør Mammografiprogrammet gå frå å være aldersbasert til å bli risikobasert? Dette er et av flere spørsmål som var oppe på det tverrfaglige møtet for fagmiljøet innenfor mammografi denne uka. 

Mammografiprogrammet arrangerer en stor konferanse annenhvert år for hele fagmiljøet. Mandag og tirsdag denne uken var over 220 deltakere på Lillestrøm for å få siste nytt på forskning innenfor brystkreft, prognose og behandling, samt utfordringer for Mammografiprogrammet framover.

Deltakerne var radiologer, radiografer og andre ansatte ved brystdiagnostiske sentre. I tillegg var det kirurger, patologer, sykepleiere og deltakere fra Strålevernet, Kreftforeningen og Brystkreftforeningen.

- Planen for årets fellesmøte var opprinnelig å gå gjennom den eksterne evalueringen av Mammografiprogrammet, men denne kommer først i slutten av 2014, fortalte leder av Mammografiprogrammet, Solveig Hofvind.

I løpet av to dager var det innlegg om gjennombrudd og utfordringer i Mammografiprogrammet ved direktør i Kreftregisteret, Giske Ursin. Det var foredrag om DCIS og utfordringene med overdiagnostikk og operasjon av laveregrads DCIS.

Tilhørerne fikk høre om tomosyntese i mammografiscreening og erfaringen fra Oslo med å kombinere 2D-bilder og 3D-bilder. Det var innlegg fra lokale BDSer, fra radiologer og kirurger. Det ble presentert fylkesvise tall på falske positive og forskning på overlevelse etter molekylære subtyper.

Den svenske professoren Per Hall, presenterte Karma-studien og hva han tror er framtiden til mammmografiscreening:

- Vi må gå mot et risikobasert screeningprogram heller enn aldersbasert, sa han.

Han tror også det vil være helt sentralt å forske mer på mammografisk tetthet i årene som kommer.

Solveig Hofvind avsluttet fellesmøtene tirsdag med å fortelle hvilke vyer hun har for årene som kommer:

- Vi må få enda tettere kommunikasjon mellom dere som er ute i felten, og vi må ha bedre kontakt med alle faggruppene som er representert ved brystdiagnostiske sentre. Det er også svært viktig at vi får kvalitetskontroll på oppdaterte data, sa hun.

inger.johanne.rein@kreftregisteret.no