Større kreftrisiko ved nattarbeid

Risikoen for å få brystkreft er dobbelt så stor for sykepleiere som har jobbet nattevakter i mer enn 30 år, sammenliknet med sykepleiere som aldri har jobbet om natten.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år!
Fakta og innhold kan være utdatert


Publisert: 23.03.06

Tekst: Børge Sildnes

- Nedsatt produksjon av hormonet melatonin, som følge av lyspåvirkning om natten, kan være en årsak til den økte risikoen, sier forsker Jenny-Anne Sigstad Lie ved Kreftregisteret.

Jenny Anne Sigstad Lie, Kreftregisteret- Risikoen for å få brystkreft var 2,21 ganger større hos sykepleierne som hadde jobbet nattevakter i mer enn 30 år, sier Kreftregisteret-forskeren.

Én av ti norske kvinner vil i løpet av livet få brystkreft. I Mammografiprogrammet gis tilbud om røntgenundersøkelse av brystene, en undersøkelse som kan oppdage svulster tidlig og gi en bedre prognose.

Melatonin kan være forklaringen

Om lag 45 000 norske kvinnelige sykepleiere utdannet mellom 1914 og 1980 inngikk i Sigstad Lies studie, som er publisert i tidsskriftet Cancer Causes and Control. Sykepleierdata ble koblet opp mot Kreftregisteret, og 537 brystkrefttilfeller ble funnet i perioden 1960-1982. Varighet av nattarbeid ble beregnet på grunnlag av opplysninger om yrkeshistorie fra Sykepleierregisteret.

- Funnene er i samsvar med tidligere studier som viser en sammenheng mellom nattarbeid og brystkreftrisiko hos kvinner, sier Sigstad Lie.

Produksjonen av hormonet melatonin minker hos kvinner som blir utsatt for lys om natten. De får da en økning av mengden østrogen i omløp i kroppen, og dette kan medvirke til den økte risikoen for brystkreft.

For lite forskning

Hvert år får cirka 2700 norske kvinner brystkreft. Til tross for omfattende forskning på mulige årsaker til sykdommen, kan bare 20 til 40 prosent av krefttilfellene knyttes til kjente risikofaktorer. Disse risikofaktorene er blant andre brystkreft i den nære familie, tidlig menstruasjonsdebut, sen førstefødsel og lav fruktbarhet.

- Så langt er det få studier som har undersøkt sammenhengen mellom brystkreftrisiko og yrkesrelaterte eksponeringer hos kvinner, sier Sigstad Lie.