Store kreftforskjeller mellom Øst og Vest

Det er store forskjeller i hyppighet og dødelighet av kreft mellom vesteuropeiske og østeuropeiske land. Dette viser doktorgradsarbeidet til forsker Freddie Ian Bray ved Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år!
Fakta og innhold kan være utdatert

 Publisert 12.12.05

Tekst: Børge Sildnes 

Freddie Bray, Kreftregisteret- Forekomsten av de undersøkte kreftformene er blant annet knyttet til kvaliteten på screeningprogrammene i de ulike landene og til overvekt hos befolkningen, sier Kreftregisteret-forsker Freddie Ian Bray.

Han har som ledd i sitt doktorgradsarbeid studert forekomst og dødelighet av kreft i livmorhals, livmor og testikkel i flere europeiske land.

Bedre prøvetaking og diagnostisering

- For livmorhalskreft ser vi blant annet store forskjeller mellom land som har godt utviklede screeningprogrammer, som for eksempel Norge, og land som Slovenia, hvor screening ikke er innført, sier Bray.

Livmorhalskreft utvikles som følge av infeksjon med bestemte typer seksuelt overførbare HPV-virus. Til tross for at omfanget av slike infeksjoner øker, får stadig færre norske kvinner kreft i livmorhalsen. Dette må i stor grad tilskrives den gode prøvetakingen og diagnostiseringen i screeningprogrammet Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.

Dårligere leveutsikter i Øst-Europa

I Norge har utbredelsen av kreft i livmor hos kvinner som har passert klimakteriet ("overgangsalderen") økt gradvis de siste tiårene. Liknende tendenser ser vi i andre europeiske land, og Sverige er blant landene som har flest slike krefttilfeller. Hos yngre kvinner er det en nedgang både i forekomst og dødelighet av denne kreftformen.

- Overvekt og endringer i forplantningsmønster kan delvis forklare økningen hos de eldre kvinnene. Bruk av hormonerstatningsterapi, altså østrogenerstatning, i visse land kan også ha gitt utslag på statistikken, sier Bray.

Dødeligheten hos disse eldre kvinnene var vesentlig høyere i Øst-Europa, noe som kan gjenspeile behandlingstilbudet. Selv om det i de fleste landene som ble undersøkt, er færre som dør av kreft i livmor nå enn før, ble det likevel påvist to-tre ganger større dødelighet i de østeuropeiske landene.

Flere får testikkelkreft

Forekomsten av testikkelkreft øker i de fleste landene som ble studert. Norge har imidlertid den laveste prosentvise økningen av disse, mens Spania og Slovenia ligger på topp.

Stadig flere overlever testikkelkreft i de undersøkte landene, spesielt i Nord- og Vest-Europa. Romania og Bulgaria kan imidlertid ikke vise til en slik gledelig tendens i overlevelsestallene, og i Portugal og Kroatia øker antallet som dør av sykdommen.