Siste påminnelse om samtykke

Over en halv million kvinner i Norge har sagt ja til lagring av sine personopplysninger knyttet til normale funn i Mammografiprogrammet. Fredag går det ut påminnelsesbrev til de 77 500 kvinnene som enda ikke har svart ja eller nei til lagring. Brevene gjelder både de som fortsatt er i programmet – og de som ikke lenger deltar, og Kreftregisteret ønsker svar fra alle.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 04.04.11

OBS! Denne artikkelen er eldre enn fem år! Innholdet kan være utdatert

Over en halv million kvinner i Norge har sagt ja til lagring av sine personopplysninger knyttet til normale funn i Mammografiprogrammet. Fredag går det ut påminnelsesbrev til de 77 500 kvinnene som enda ikke har svart ja eller nei til lagring.

Etter at Mammografiprogrammet startet innhenting av samtykke sommeren 2009, hadde nesten 400 000 kvinner avgitt samtykke etter to år. I september i år ba Kreftregisteret om samtykke fra de siste 212 000 kvinnene der det manglet et registrert ja eller nei til lagring.

60 prosent har svart – de aller fleste svarer ja 130 000 har svart på brevet til nå, og 92,8 prosent av de som har svart gir samtykke til lagring.

Påminnelsesbrev

Fredag 4. november går det ut påminnelsesbrev til 77 500 kvinner som ikke har svart verken ja eller nei til lagring av personopplysninger knyttet til normale funn i Mammografiprogrammet.

Kreftregisteret ønsker svar fra alle

Brevene gjelder både de som fortsatt er i programmet – og de som ikke lenger deltar.

  • Ingen er for gammel til å svare – opplysninger fra alle er like viktige for å få et godt, komplett register
  • Dette er ikke en invitasjon til mammografi, kun en forespørsel om samtykke
  • Selv om du nå skulle gå til privat mammografi, trenger vi samtykke til å lagre dine opplysninger fra tidligere undersøkelser i programmet
  • Pårørende/sykehjemsansatte eller andre kan signere for eksempelvis syke kvinner uten verge (for NN, deretter egen signatur)
  • Selv om du har/har hatt brystkreft, må vi be om samtykke for de normale undersøkelsene