Screeningprogrammene - også et tilbud til innvandrerkvinner

Det er grunn til å tro at oppmøtet til Mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft er lavere blant innvandrerkvinner enn blant etnisk norske kvinner. Et pilotprosjekt er gjennomført i Oslo i 2009 for å høste erfaringer om hvordan man kan bedre informasjonen til innvandrerkvinner og stimulere til økt deltagelse i programmene.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 27.05.10

OBS! Denne artikkelen er eldre enn fem år! Innholdet kan være utdatert

Det er grunn til å tro at oppmøtet til Mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft er lavere blant innvandrerkvinner enn blant etnisk norske kvinner. Et pilotprosjekt er gjennomført i Oslo i 2009 for å høste erfaringer om hvordan man kan bedre informasjonen til innvandrerkvinner og stimulere til økt deltagelse i programmene.

Kreftregisteret har gjennomført prosjektet i samarbeid med Legeforeningen, Kreftforeningen, Internasjonal helse- og sosialgruppe og Mammografiscreeningen i Oslo om pilotprosjektet.

Det er gjennomført en evaluering i etterkant av prosjektet. Evalueringsrapporten foreligger nå.