Pris til ung Kreftregisteret-forsker

Trond-Eirik Strand ved Kreftregisteret mottok tirsdag 5. juli 2005 Young Investigator Travel Award under den 11. Verdenskonferansen for lungekreft i Barcelona, Spania. Den unge legen har forsket på overlevelse etter kirurgisk behandling ved lungekreft.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år! Innholdet kan være utdatert

Publisert 06.07.05

Tekst: Børge Sildnes

Trond-Eirik Strand, Kreftregisteret- Premien er et stipend på 1000 euro, gratis deltakelse ved kongressen og ett års gratis medlemskap i IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer), sier lege og stipendiat Trond-Eirik Strand fra Bodø til Kreftregisteret.no.

Grunnlaget for utmerkelsen er en populasjonsbasert studie der Strand har sett på overlevelse etter kirurgisk behandling ved lungekreft. 3209 tilfeller fra 1993-2002 ble undersøkt i studien.

Kjønn og alder avgjørende

Strand fant at mannlige pasienter og eldre pasienter hadde redusert mulighet for å overleve en slik operasjon. Sykdomsstadium, histologisk bilde og type inngrep ble også vist å virke inn på overlevelsen.

Studien viste ingen sammenheng mellom antall pasienter operert ved et sykehus og langtidsoverlevelse for pasientene ved det respektive sykehuset.
- Et slikt resultat er likevel vanskelig å tolke, sier Strand.

Ikke optimalt klassifiseringssystem

I studien ble det også påpekt at det gjeldende internasjonale klassifiseringssystemet for stadium av lungekreft ikke er optimalt. Dataene fra denne Kreftregisteret-studien vil inngå i den neste internasjonale revisjonen, som er planlagt ferdig i 2009.

Den 25 år gamle legen og forskeren presenterer studien i form av en muntlig presentasjon under lungekongressen.