Pris til Kreftregisteret-leder

Avdelingsleder Geir Hoff ved Kreftregisteret er tildelt Legeforeningens kvalitetspris for spesialisttjenester. Bakgrunnen er prosjektet Gastronett, som har gitt et sterkere fokus på å gjøre tarmundersøkelser skånsomme for pasientene.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år!
Fakta og innhold kan være utdatert

Publisert: 15.05.06

Tekst: Børge Sildnes

Geir Hoff, Kreftregisteret- Gastronett er en videreføring av kvalitetssikringen vi startet i NORCCAP, sier Hoff. NORCCAP er en forkortelse av Norwegian Colorectal Cancer Prevention, og dette prosjektet er en masseundersøkelse mot polypper i tykktarmen i regi av Kreftregisteret.

Hoff er overlege ved seksjon for mage- og tarmsykdommer ved Sykehuset Telemark, i tillegg til å være avdelingsleder ved Kreftregisteret.

Skal hindre kreftutvikling

Koloskopi er en undersøkelse av tykk- eller endetarmen ved hjelp av en tarmkikkert. Målet er å påvise mulige polypper, og så fjerne disse før de eventuelt utvikler seg til kreft.

Siden høsten 2003 har pasienter som har fått utført en slik undersøkelse, gitt tilbakemelding på hvor fornøyde de er med måten den gjøres på. Resultatene skal benyttes i arbeidet med å gjøre undersøkelsene best mulig. Hvert år må 45 000 nordmenn gjennom en koloskopi.

Vil utvikle prosjektet videre

Prisen fra Den norske lægeforening er på 30 000 kroner. Hoff ønsker å bruke denne til viderutvikling av Gastronett-prosjektet.

Tykk-/endetarmskreft er den hyppigste kreftformen i Norge totalt. I 2004 fikk 3482 personer denne sykdommen.