Prestisjepublisering for Kreftregisteret

Beregninger av antall krefttilfeller i fremtiden er et meget viktig verktøy for riktig disponering av ressurser i kreftomsorgen. Tallene kan også hjelpe forskere med å avgjøre effekten av tiltak ment å redusere kreftbyrden i samfunnet.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år!
Fakta og innhold kan være utdatert

 Publisert 13.01.06

Tekst: Børge Sildnes

Freddie Bray og Bjørn Møller, KreftregisteretI det svært prestisjetunge tidskriftet Nature Reviews Cancer forklarer Kreftregisteret-forskerne Freddie Ian Bray og Bjørn Møller hvordan og hvorfor slike beregninger utføres.

- Målet med denne artikkelen var å belyse og illustrere disse prinsippene i praksis, forklare hvilken nytte de har og skissere utfordringene vi har foran oss, sier førsteforfatter Freddie Ian Bray ved Kreftregisteret.

Bedre forståelse

Beregninger av fremtidig kreftforekomst baserer seg på befolkningsvekst, aldring av befolkningen, observerte endringer i forekomsten og andre faktorer som kan innvirke på denne.

Andreforfatter Bjørn Møller har tidligere gjort beregninger for antall krefttilfeller i Norden frem til år 2020. Tallene har hatt stor betydning for beslutningstakere i helsevesenet.

- Å forutsi fremtidige mønstre i kreftbildet er en vanskelig oppgave, men metodene for slike beregninger er blitt utviklet og bedret gjennom de siste tiårene. Vi forstår nå bedre hvordan vi kan lage gode fremskrivninger for kreftforekomst, sier Bray.