Over halvparten overlever kreft

61 prosent av kvinnelige og 54 prosent av mannlige kreftpasienter er i live fem år etter at de har fått sin diagnose. Dette kommer frem av Kreftregisterets ferske statistikk publisert i rapporten Kreft i Norge 2004. Sjansene for å overleve kreft er nå nesten dobbelt så store som for 40 år siden.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år!
Fakta og innhold kan være utdatert

Publisert 03.04.06

Tekst: Børge Sildnes

Årsakene til den økte overlevelsen er nok først og fremst bedre kirurgisk behandling for de store diagnosegruppene, men moderne cellegiftbehandling, strålebehandling og hormonbehandling har også bidratt til den positive utviklingen.

Overlevelsen ved kreftsykdommer har økt jevnt fra 1950-årene, da Kreftregisteret startet registreringen.

Hvert fjerde dødsfall skyldes kreft

Ifølge Statistisk sentralbyrå døde mer enn 42 000 personer i Norge i 2003. Hvert år dør rundt 10 000 mennesker av kreft.

Blant menn som ble diagnostisert med prostatakreft i perioden 1995-1999 var det ti prosent flere som var i live fem år etter diagnosen, sammenliknet med dem som fikk diagnosen mellom 1990 og 1994. Det er hos pasienter med lokalt eller regionalt stadium av sykdommen vi ser økt overlevelse.

I samme tidsperiode økte overlevelsen ved brystkreft med seks prosent. 84 prosent av kvinnene lever nå lenger enn fem år med denne sykdommen.

Færre tilbakefall ved endetarmkreft

Overlevelsen ved tykk- og endetarmkreft har økt kontinuerlig de siste tiårene. Tre av ti pasienter med endetarmkreft fikk tilbakefall på slutten av 1980-årene, mot om lag én av ti ved årtusenskiftet. Hovedårsaken til dette er en ny operasjonsmetode (TME-metoden). Sykehusene startet også å registrere resultatene sine i Kreftregisterets behandlingskvalitetsregister, Rectumcancerregisteret.

Nesten ingen pasienter med akutt leukemi overlevde sykdommen for tretti-førti år siden. I dag lever om lag 35 prosent av pasientene fem år etter at de har fått en slik diagnose.

Testikkelkreft er den hyppigste krefttypen blant unge menn, men hele 95 prosent av pasientene overlever nå sykdommen.

Pasienter med kreft i bukspyttkjertel har fortsatt de dårligste utsiktene for å overleve sin kreftsykdom. Kun to-tre prosent av pasientene er fortsatt i live fem år etter at de fikk sin diagnose, og overlevelsen har ikke bedret seg vesentlig for denne pasientgruppen de siste førti årene.