Oppvekstårene har betydning for kreftutvikling

Barneårene er en sårbar periode for utvikling av kreft senere i livet. Det viser en doktorgradsavhandling som Trude Eid Robsahm har utført ved Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år! Innholdet kan være utdatert

 

Tekst: Børge Sildnes


Trude Eid Robsahm, KreftregisteretDirektør Frøydis Langmark i Kreftregisteret mener resultatene bør tolkes som en advarsel til det hun kaller hamburgergenerasjonen.

– Ungdommer spiser fete matvarer og drikker sukret mineralvann. Med dagens kunnskaper om kreftutviklingen vet vi at dette vil straffe seg, sier hun i anledning doktorgradsdisputasen 16. juni i Oslo.

Budskap til barnefamiliene

Stipendiat Trude Eid Robsahm har koblet folketellingsdata opp mot Kreftregisterets omfattende database. Slik har hun observert flere mulige årsakssammenhenger ved kreft.

I sin doktorgradsavhandling peker Eid Robsahm blant annet på sammenhenger mellom kreftrisiko og ernæring i oppvekstårene, sosioøkonomiske variabler og hvor mye sollys man blir utsatt for både i barndommen og i voksen alder.

– Avhandlingen gir et viktig budskap til barnefamilier og unge mennesker: Barne- og ungdomsårene er følsomme biologiske perioder, sier direktør Langmark.

Mindre brystkreft etter matvareknapphet

Trude Eid Robsahm, som opprinnelig er fra Trondheim, har jobbet med denne avhandlingen siden 1999. Studiene er utført ved Kreftregisteret, og Kreftforeningen har bistått med økonomisk støtte.

En av stipendiatens fire studier dokumenterer lavere forekomst av brystkreft hos jenter som under Den annen verdenskrig vokste opp i norske byer med knapphet på matvarer.

– Viktig videreføring

– Hennes arbeid er en viktig videreføring av studier som tidligere er gjort ved Kreftregisteret av seniorforskerne Steinar Tretli og Knut Magnus, sier Langmark.

Tretli har i sine arbeider blant annet sett på sammenhengen mellom høyde og vekt og brystkreft, mens Magnus viste sammenhenger mellom føflekkreft og soling.

– Eid Robsahm har vist at mye sol gjennom livet, og ikke bare solforbrenning i barneårene, påvirker risikoen for føflekkreft, sier direktøren i Kreftregisteret, som karakteriserer dette som et viktig funn.

<p class="strong"><img alt="" src="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/bilder/grafikk-illustrasjoner-tegninger/utdatert-innhold.png,,10599?epieditmode=False" height="75" width="550" /></p>