Offentlig mammografiscreening redder liv og reduserer overbehandling

Tilbudet om offentlig mammografiscreening til kvinner mellom 50-69 år diagnostiserer brystkreft tidligere, og fører til mindre omfattende behandling og stadig lavere dødelighet. Her er en oppsummering av noen viktige resultater fra mammografiprogrammet fra det siste året publisert på kreftregisteret.no.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn fem år! Innholdet kan være utdatert

Publisert 20.09.13

Tilbudet om offentlig mammografiscreening til kvinner mellom 50-69 år diagnostiserer brystkreft tidligere, og fører til mindre omfattende behandling og stadig lavere dødelighet. Dette viser kreftstatistikken og forskningsresultater offentliggjort de siste årene. Her er en oppsummering av noen viktige resultater fra mammografiprogrammet fra det siste året publisert på kreftregisteret.no.

Nye dødelighetstall i tråd med tidligere europeiske studier

En ny studie utført ved Kreftregisteret viser at brystkreftdødeligheten er 43 % lavere blant kvinner som møter til screeningprogrammet, sammenlignet med de som ikke møter. Solveig Hofvind, som har ledet studien, synes det er gledelig at vi i Norge finner resultater som er helt på linje med samleanalysen fra europeiske screeningprogrammer som ble publisert i Journal of Medical Screening i september 2012. Den viste en reduksjon på 38-48 %.

Les mer her

Mammografiprogrammet redder mer enn 100 kvinner fra å dø av brystkreft hvert år

En ny studie utført ved Kreftregisteret viser at det norske mammografiscreeningprogrammet reduserer brystkreftdødeligheten med 43 % blant kvinner som møter, sammenlignet med de som ikke møter. Dette er en betydelig større gevinst av programmet enn tidligere antatt. Resultatene kommer fra en ny stor studie med data fra nesten 700 000 norske kvinner i alderen 50 - 69 år.

Les mer her

Færre kvinner overdiagnostiseres ved brystkreftscreening enn tidligere anslått

En ny studie fra Kreftregisteret, utført på individdata, viser at færre kvinner overdiagnostiseres enn tidligere rapportert. Overdiagnostikk i Mammografiprogrammet kan være et mindre problem enn tidligere studier har hevdet, sier doktorgradsstipendiat Ragnhild Sørum Falk.

Les mer her

Mammografiprogrammet: 1 av 5 kvinner innkalles til ny undersøkelse uten at det er kreft

En av fem kvinner som deltar i Mammografiprogrammet blir, i løpet av ti undersøkelsesrunder, kalt tilbake til ny undersøkelse før man med sikkerhet utelukker brystkreft.

Les mer her

Cancer in Norway 2011: Flere kvinner får brystkreft, men færre dør av sykdommen

I 2011 fikk 255 flere kvinner brystkreft enn året før – og for første gang passerte vi over 3 000 tilfeller av brystkreft på ett år. I 2011 døde 605 kvinner av brystkreft. Dette er det laveste antall dødsfall av brystkreft som er målt siden begynnelsen av 1980-tallet.

Les mer her

tor.johnsen@kreftregisteret.no