Mindre livmorhalskreft enn noensinne

270 kvinner fikk livmorhalskreft i Norge i 2004, det laveste antallet noensinne. Dødeligheten har også gått ned. Dette kan skyldes at sykdommen diagnostiseres i et tidligere stadium, slik at prognosen blir bedre.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år!
Fakta og innhold kan være utdatert

Publisert: 03.04.06

270 kvinner fikk livmorhalskreft i Norge i 2004, det laveste antallet noensinne. Dødeligheten har også gått ned. Dette kan skyldes at sykdommen diagnostiseres i et tidligere stadium, slik at prognosen blir bedre.

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft ble landsdekkende i 1995. Da lå det årlige antallet tilfeller av denne krefttypen på om lag 350. Nå finner vi altså 80 færre tilfeller i løpet av et år.

Infeksjon med kreftfremkallende typer humant papillomavirus (HPV) regnes som den viktigste risikofaktor for utvikling av livmorhalskreft.

Mer rasjonell prøvetaking

Etter innføringen av screeningprogrammet er forekomsten og dødeligheten av livmorhalskreft redusert, til tross for at stadig flere nordmenn antas å smittes av HPV.

Det totale antallet celleprøver fra livmorhalsen er nå mer enn femten prosent lavere enn før Masseundersøkelsen startet. Vi har fått en mer rasjonell prøvetaking der kvinnene ikke tester seg unødvendig ofte. Samtidig er det flere kvinner enn tidligere som tar slike prøver, spesielt blant de eldre - det vil si at dekningsgraden har gått opp.

Brystkreft vanligst

Brystkreft er kreftformen som rammer flest kvinner. I 2004 ble det registrert 2754 slike tilfeller.

Tarmkreft er den neste hyppigste krefttypen blant kvinner. 1217 nye tilfeller av tykk-tarmkreft og 528 nye tilfeller av endetarmkreft ble registrert i 2004.

Lungekreft er også blant de vanligste krefttypene, og forekomsten hos kvinner er mer enn seksdoblet siden 1950-årene. I 2004 fikk 897 kvinner denne sykdommen.