Mindre kreft blant samer i Nord-Norge

Samer får mindre kreft enn resten av befolkningen i Nord-Norge, viser en studie utført ved Kreftregisteret. Høy fysisk aktivitet og en diett med mye fisk kan delvis forklare den lave kreftforekomsten blant samene.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år! Innholdet kan være utdatert

Publisert 24.02.05

Tekst: Børge Sildnes

Tor Haldorden, Kreftregisteret- Samene får mindre kreft i tykktarm, lunge, prostata og bryst enn andre nordmenn, sier statistiker og forsker Tor Haldorsen ved Kreftregisteret.

Studien han har utført sammen med kollega Tore Tynes er publisert i årets første utgave av tidsskriftet European Journal of Cancer Prevention.

20 prosent færre krefttilfeller

Kreftforekomst i perioden 1970-1997 hos nærmere 20 000 mennesker av samisk opprinnelse ble undersøkt. Andelen krefttilfeller i denne perioden var om lag 20 prosent lavere hos samene enn hos resten av befolkningen i de samme områdene.

Kreft i spiserøret hos menn er den eneste kreftformen som er mer utbredt hos den samiske befolkningen enn hos andre nordmenn.