Mindre intervallkreft i organisert mammografiscreening

En ny studie sammenligner forekomsten av intervallkreft i det norske Mammografiprogrammet og i mammografiscreeningen i North Carolina, USA. Dette er brystkreft som oppstår etter en negativ screeningundersøkelse, men før neste planlagte undersøkelse. –Slike krefttilfeller finner vi sjeldnere i det norske programmet enn i det amerikanske, sier artikkelforfatter Solveig Hofvind ved Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 28.10.09

OBS! Denne artikkelen er eldre enn fem år! Innholdet kan være utdatert

En ny studie sammenligner forekomsten av intervallkreft i det norske Mammografiprogrammet og i mammografiscreeningen i North Carolina, USA. Dette er brystkreft som oppstår etter en negativ screeningundersøkelse, men før neste planlagte undersøkelse.

– Slike krefttilfeller finner vi sjeldnere i det norske programmet enn i det amerikanske, sier artikkelforfatter Solveig Hofvind ved Kreftregisteret.

Tekst og foto: Børge Sildnes

Solveig Hofvinds studie er initiert av International Breast Screening Network. Forskningsartikkelen er publisert i Journal of Medical Screening, og den er utført i samarbeid med internasjonale kolleger, blant annet tilknyttet universitetet i North Carolina og National Cancer Institute.

- I denne amerikanske varianten, som vi gjerne kaller opportunistisk screening, ser vi flere tilfeller av intervallkreft per screenet kvinne enn i det norske, mer strengt organiserte programmet, sier Kreftregisteret-forsker Hofvind.

Tydelige forskjeller

Ett år etter mammografiundersøkelsen, ble det i Norge observert ett tilfelle av intervallkreft per 1852 undersøkte kvinner, men i North Carolina ble det funnet ett tilfelle per 775 undersøkte kvinner.

- En av årsakene til at tallet er lavere i Norge, kan være at i det norske screeningprogrammet blir hvert røntgenbilde tydet av to uavhengige radiologer. I USA er det kun én radiolog som tyder ett bilde, sier Hofvind.

Ulik praksis

I det norske Mammografiprogrammet sjekkes kvinnene for brystkreft annethvert år. Screeningen er i offentlig regi, den administreres av Kreftregisteret og alle kvinner mellom 50 og 69 år tilbys undersøkelsene.

I North Carolina er screeningen for brystkreft knyttet til Carolina Mammography Registry, som er finansiert av National Cancer Institute. Hit kommer kvinner eldre enn 40 år for å undersøkes på eget initiativ eller etter anbefaling fra deres primærlege. Vanligvis lar de seg undersøke hvert år.