Miljøfaktorer påvirker kreftrisiko

Påvirkning fra miljøfaktorer som magnetiske felt og lys om natten gir større risiko for å få brystkreft. Dette er noen av funnene i doktorgradsarbeidet til stipendiat og lege Jolanta Roessink ved Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år!
Fakta og innhold kan være utdatert

Publisert: 07.12.05

Jolanta Roessink, KreftregisteretHvert år diagnostiseres cirka 2700 nye brystkrefttilfeller i Norge. Det er en rekke kjente risikofaktorer for denne sykdommen. De viktigste er knyttet til fruktbarhet (fertilitetsfaktorer), slik som alder ved første fødsel og antall barn.

Hvorvidt miljøfaktorer som magnetiske felt og lys om natten kan påvirke risikoen for brystkreft er ikke fastsatt, og dette er en problemstilling i Jolanta Roessinks doktorgradsarbeid.

Magnetiske felt som risikofaktor

Avhandlingen er utført ved Kreftregisteret, og består av fem artikler publisert i internasjonale tidsskrifter.

I den ene går det fram at kvinner som bor nær en kraftledning har større risiko for brystkreft enn kvinnene i referansegruppen, men den medfører likevel ikke mer enn fem tillfeller årlig i Norge. Det er altså stor usikkerhet om resultatene fordi studier fra andre land ikke støtter funnene.

Avhandlingen omfatter også undersøkelser som viser at kvinner som var utsatt for magnetiske felt i jobben har en liten økt (10-20 prosent), og dermed usikker, risiko for denne sykdommen.

Nattarbeid og brystkreft

Undersøkelsene blant radiotelegrafister og sykepleiere viser en sammenheng mellom skift/nattarbeid og risiko for brystkreft. Sykepleiere som har jobbet nattskift i 30 år eller lenger har dobbelt så høy risiko for å få brystkreft enn sykepleiere som ikke har jobbet om natten.

Studien blant blinde viser at kvinner som er totalt blinde har noe lavere brystkreftrisiko sammenlignet med generell befolkning, resultatet baserer seg på små tall.

Dr. Roessinks doktorgradsarbeid oppsummerer forskning på risikofaktorer for brystkreft gjennom flere år. Resultatene bygger på data fra Statistisk sentralbyrå og opplysninger om arbeid og arbeidsmiljødata fra fagorganisasjoner og fra Kreftregisteret, der alle analysene er gjennomført.