Mammografiscreening i rosa

I årets Rosa sløyfe-aksjon er det viktigheten av mammografiscreening som er hovedbudskapet. Brystkreftforeningen og Kreftforeningen skal bruke oktober på å spre kunnskap og informasjon om viktigheten av undersøkelsen.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 13.09.13

OBS! Denne artikkelen er eldre enn fem år! Innholdet kan være utdatert


I årets Rosa sløyfe-aksjon er det viktigheten av mammografiscreening som er hovedbudskapet. Brystkreftforeningen og Kreftforeningen skal bruke oktober på å spre kunnskap og informasjon om viktigheten av undersøkelsen. 


I dag møter 75 prosent av norske kvinner til mammografiscreening. Brystkreftforeningen og Kreftforeningen oppfordrer, gjennom Rosa sløyfe-aksjonen, alle kvinner mellom 50 og 69 år til å delta i det offentlige Mammografiprogrammet. Også Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler organisert mammografiscreening for å redusere dødeligheten av brystkre­ft.
Tidligere har Rosa sløyfe-aksjonen løftet opp temaer som ventetid på rekonstruksjon av bryster og persontilpasset behandling. Når de i 2013 har valgt mammografi som hovedfokus, er dette fordi de ser på mammografiscreening som et viktig virkemiddel inn mot individualisert behandling.

 

 Også Mammografiseksjonen på Kreftregisteret markerer Rosa sløyfe-aksjonen i oktober.

 


Mammografiprogrammet må opprettholdes og utvikles

  • Mammografiprogrammet må opprettholdes og effektiviseres ved å tilpasse seg hver enkelt kvinnes behov, skriver Brystkreftforeningen og Kreftforeningen i en kronikk på ytring.no i dag.

De løfter frem individualisert screening som veien å gå for Mammografiprogrammet:

  • I Mammografiprogrammet ligger kunnskapen som kan gi individualisert behandling, men den må frembringes ved å hente mer data fra kvinnene som i dag benytter seg av programmet, skriver de videre.

Informasjonsstands og aktiviteter
I Norge har oktober blitt farget rosa siden 1999, og organisasjoner, bedrifter og privatpersoner vier oktober måned til Rosa sløyfe-aksjonen. Det arrangeres ulike rosa aktiviteter og bygninger lyses opp i rosa, men først og fremst bærer over 850 000 den rosa sløyfen for å støtte opp om aksjonen og vise solidaritet med brystkreftrammede. Ansatte ved brystdiagnostiske sentre vil bli å finne på stands over hele landet i oktober.
Aksjonen har sitt opphav i USA der amerikanske kvinner på begynnelsen av 1990-tallet krevde større bevilgninger til brystkreftforskning. I dag er Rosa sløyfe er en internasjonal folkebevegelse det man hver oktober viser solidaritet med brystkreftrammede, sprer informasjon og prøver å øke kunnskapen om brystkreft.


Millioner til forskning
Over 90 millioner kroner er samlet inn for brystkreftforskning. Forskningsprosjekter som får støtte fra Rosa sløyfe skal bidra til bedret livskvalitet og gjøre en forskjell for de som er rammet av brystkreft. Prosjektene må være innovative eller nyskapende, og være av nasjonal karakter. I 2011 gikk 14 millioner kroner til fem ulike forskningsprosjekter på brystkreft. Pengene som kom inn i 2012 er utlyst og vil bli tildelt 1. november i år.