Mammografiprogrammet reduserer risikoen for å dø av brystkreft

En studie nylig publisert i International Journal of Cancer viser at dødeligheten av brystkreft falt med 11 prosent i fylkene der Mammografiprogrammet i Norge startet i 1996. Undersøkelsen er utført av forskere i Norge og Danmark som del av den offentlige evalueringen av Mammografiprogrammet.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 09.05.12

OBS! Denne artikkelen er eldre enn fem år! Innholdet kan være utdatert

Dette er konklusjonen i en nylig publisert studie som viser at dødeligheten av brystkreft falt med 11 prosent i fylkene der Mammografiprogrammet i Norge startet i 1996. Undersøkelsen er publisert i International Journal of Cancer, og er utført av forskere i Norge og Danmark som en del av den offentlige evalueringen av Mammografiprogrammet.

Professor Eiliv Lund fra Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø, har ledet forskergruppen som har sett på effekten av å innføre Mammografiprogrammet i Norge. Studien finner en 11 prosent, ikke-signifikant reduksjon i brystkreftdødelighet i fylkene der Mammografiprogrammet i Norge startet i 1996.

Effekten er trolig større

Forskerne selv peker på flere begrensninger ved studien, blant annet hadde hele 40 prosent av kvinnene vært til regelmessig mammografi før det organiserte programmet ble innført.

- De mener at om programmet hadde vært innført i en uscreenet befolkning, ville man, basert på de gode resultatene av tidligindikatorene, ha funnet en dødelighetsreduksjonen på rundt 25 %, slik man fant i de randomiserte, kontrollerte studiene. Vi ser derfor på dette som svært positivt for Mammografiprogrammet, sier overlege og leder av Mammografiprogrammet Berit Damtjernhaug.

Forskerne har også understreket at tallmaterialet i denne studien har noen begrensninger, blant annet har de ikke hatt anledning til å bruke opplysninger om hvilke kvinner som fysisk har møtt på sin invitasjon i programmet.

- Fra tidligere vet vi at dette gjør analysene mindre nøyaktige, med en tendens til å underestimere effekten, fortsetter Damtjernhaug. Vi ser derfor frem til at det kommer enda flere publikasjoner fra evalueringen, basert på datamateriale som gjør det mulig å korrigere for om kvinnene har deltatt i programmet eller ikke.

Flere studier i vente

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt syv uavhengige forskergrupper i oppdrag av å evaluere Mammografiprogrammet.

- Vi er spent på resultatene som etter hvert kommer fra de gruppene som analyserer detaljerte individbaserte data, sier lederen av Mammografiprogrammet