Seminar: Benefits and harms of mammographic screening - what are the disagreements?

Mammografiprogrammet inviterer til fagseminar 31. januar 2013 på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo. Målgruppe er ansatte i Mammografiprogrammet og ellers alle som har interesse for mammografiscreening. Merk at frist for påmelding allerede er 18. desember 2012
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 05.12.12

OBS! Denne artikkelen er eldre enn fem år! Innholdet kan være utdatert

Mammografiprogrammet inviterer til fagseminar 31. januar 2013 på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo. Målgruppen er ansatte i Mammografiprogrammet og ellers alle som har interesse for mammografiscreening. Merk at frist for påmelding allerede er 18. desember 2012

Tema: "Benefits and harms of mammographic screening - what are the disagreements?"

Fagseminaret har hovedfokus på metodiske forskjeller og hvorfor forskere har kommet frem til ulike resultater i studier på mortalitet og overdiagnostikk innen mammografiscreening.

Foredragsholdere:

Euginio Paci (Italia), Sue Moss (Storbritannia), Mireille Broeders (Nederland) og Solveig Hofvind (Kreftregisteret - Norge)
Representerer Euroscreen-gruppen som i september i år publiserte et spesialnummer i Journal of Medical Screening. Gruppen oppsummerte i dette spesialnummeret de viktigste fordeler og ulemper ved organisert mammografiscreening slik det gjennomføres i Europa i dag. Presentasjonene vil blant annet ta for seg hva ulike metodevalg innebærer.

Simon Thompson fra The UK Independent Breast Screening Review panel:
Presenterer den nylig publiserte studien i Lancet med resultater fra den britiske mammografievalueringen.

Per Henrik Zahl fra Nasjonalt folkehelseinstitutt
Presenterer egne studier på overdiagnostikk med vekt på metodiske aspekter.

Mette Kalager fra Universitetet i Oslo
Presenterer egne studier på mortalitet med vekt på metodiske aspekter.

Målgruppe:

Ansatte i Mammografiprogrammet og ellers alle som har interesse for mammografiscreening.

Tid og sted:

Torsdag 31. januar 2013 kl 10 – 17
Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo.

Pris:

Kr 1200,- per person, inkludert lunsj.