Seminar: Benefits and harms of mammographic screening - what are the disagreements?

Mammografiprogrammet inviterer til fagseminar 31. januar 2013 på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo. Målgruppe er ansatte i Mammografiprogrammet og ellers alle som har interesse for mammografiscreening. Merk at frist for påmelding allerede er 18. desember 2012

Publisert 05.12.12

OBS! Denne artikkelen er eldre enn fem år! Innholdet kan være utdatert

Mammografiprogrammet inviterer til fagseminar 31. januar 2013 på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo. Målgruppen er ansatte i Mammografiprogrammet og ellers alle som har interesse for mammografiscreening. Merk at frist for påmelding allerede er 18. desember 2012

Tema: "Benefits and harms of mammographic screening - what are the disagreements?"

Fagseminaret har hovedfokus på metodiske forskjeller og hvorfor forskere har kommet frem til ulike resultater i studier på mortalitet og overdiagnostikk innen mammografiscreening.

Foredragsholdere:

Euginio Paci (Italia), Sue Moss (Storbritannia), Mireille Broeders (Nederland) og Solveig Hofvind (Kreftregisteret - Norge)
Representerer Euroscreen-gruppen som i september i år publiserte et spesialnummer i Journal of Medical Screening. Gruppen oppsummerte i dette spesialnummeret de viktigste fordeler og ulemper ved organisert mammografiscreening slik det gjennomføres i Europa i dag. Presentasjonene vil blant annet ta for seg hva ulike metodevalg innebærer.

Simon Thompson fra The UK Independent Breast Screening Review panel:
Presenterer den nylig publiserte studien i Lancet med resultater fra den britiske mammografievalueringen.

Per Henrik Zahl fra Nasjonalt folkehelseinstitutt
Presenterer egne studier på overdiagnostikk med vekt på metodiske aspekter.

Mette Kalager fra Universitetet i Oslo
Presenterer egne studier på mortalitet med vekt på metodiske aspekter.

Målgruppe:

Ansatte i Mammografiprogrammet og ellers alle som har interesse for mammografiscreening.

Tid og sted:

Torsdag 31. januar 2013 kl 10 – 17
Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo.

Pris:

Kr 1200,- per person, inkludert lunsj.