Mammografiprogrammet gir gevinst også for kvinner som ikke screenes

Innføringen av Mammografiprogrammet har gitt færre brystkreftdødsfall hos kvinner som ikke har deltatt i screeningen, men som er behandlet på sykehus som har innført programmet. - Kvinnene drar nytte av at disse sykehusene blant annet har tverrfaglige team og tilknyttede brystdiagnostiske sentre, sier lege Mette Kalager ved Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 19.11.09

OBS! Denne artikkelen er eldre enn fem år! Innholdet kan være utdatert

Innføringen av Mammografiprogrammet har gitt færre brystkreftdødsfall hos kvinner som ikke har deltatt i screeningen, men som er behandlet på sykehus som har innført programmet. - Kvinnene drar nytte av at disse sykehusene blant annet har tverrfaglige team og tilknyttede brystdiagnostiske sentre, sier lege Mette Kalager ved Kreftregisteret.

Tekst: Børge Sildnes

Kalager presenterte sin studie under Onkologisk forum i Oslo den 19. november 2009. Artikkelen er publisert i tidsskriftet Breast Cancer Research, og er tilgjengelig gratis på deres nettsider.

Utgangspunktet for artikkelen var om blant annet det økte fokuset på behandling etter innføringen av Mammografiprogrammet, også har gitt bedre muligheter for å overleve brystkreft blant kvinner ikke deltar i screeningprogrammet.

Studien viste 14 prosent redusert dødsrisiko blant uscreenede kvinner etter innføring av Mammografiprogrammet. I de fire første fylkene der programmet ble innført i 1995/96, ble risikoen redusert med 19 prosent.

- Basert på ni års oppfølging av pasientene, kan vi slå fast at minst 33 prosent av forbedringen i brystkreftoverlevelse etter innføring av Mammografiprogrammet, kan tilskrives bedret behandling, sier Mette Kalager.