Mammografiprogrammet: Bevaring av historiske data en forutsening for en vellykket evaluering

Forskningsrådet skal evaluere mammografiprogrammet i Norge. En bevaring av lagrede historiske data, inkludert negative funn i Kreftregisteret, er en forutsetning for at en vellykket evaluering kan gjennomføres.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 08.08.10

OBS! Denne artikkelen er eldre enn fem år! Innholdet kan være utdatert

Forskningsrådet skal evaluere mammografiprogrammet i Norge. En bevaring av lagrede historiske data, inkludert negative funn i Kreftregisteret, er en forutsetning for at en vellykket evaluering kan gjennomføres.

Helse- og omsorgsdepartementets forslag til statsbudsjett 2011 viderefører evaluering av det nasjonale mammografiprogrammet som ble iverksatt i 2007. Kreftregisteret har, siden 1994, hatt ansvar for at  kvinner mellom 50 og 69 år inviteres til å delta i en mammografiundersøkelse hvert annet år. Målet er å redusere dødelighet av brystkreft hos kvinner med 30%.

Datatilsynet fattet i 2009 vedtak om at data om personopplysninger knyttet til negative funn (her; normale prøvesvar) i mammografidatabasen må slettes senest etter seks måneder, dersom ikke samtykke innhentes fra samtlige kvinner som er registrert der. Vedtaket ble påklaget til Personvernnemnda som 26. august 2009 tok klagen delvis til følge. Samtykke må innhentes, men tidsfristen ble satt til ut 2011.

Kreftregisteret understreker at bevaring av historiske negative funn er en forutsetning for at Forskningsrådet kan gjennomføre en tilfredsstillende evaluering av mammografiprogrammet